Deník zpovídá chebské lídry

1. 10. 2014

Redakce provedla anketu mezi jedničkami na kandidátkách chebských stran.

Mít, či nemít ve městě spalovnu? Na to se ptal Deník lídrů stran, které kandidují do chebského zastupitelstva. A odpověď? Převládalo 'ano'. Většina kandidátů potvrzuje, že nelze odpad nadále jen skládkovat, a takzvané zařízení na energetické využití odpadu samo o sobě ve většině lídrům nevadí. V čem však případně vidí problém, to je jeho umístění. Často také trvají na tom, aby opravdu splňovalo nejpřísnější limity. V dalších dnech Deník čtenářům prozradí, zda jsou lídři pro krajskou dálniční známku, redakce se ptala také na chebský hospic a výstavbu městských lázní.

Chcete v Chebu spalovnu?

Strana Svobodných občanů - Václav Jakl (spíše ANO)

Skládkovné se bude zdražovat, až dojde k úplnému zákazu skládkování. ZEVO může ušetřit náklady na dopravu na skládku, přitom snížit náklady na teplo. Možné negativní dopady na životní prostředí je třeba vzít v úvahu.

VPM Alternativa - Miroslav Plevný (NE)

Kdo by ji chtěl? Uvědomujeme si ale, že odpad se likvidovat musí a jen skládkování vzhledem k nákladům není do budoucna možné. Proto neodmítáme spalovnu jako takovou, ale je potřebné pečlivě zvážit lokalitu a ekonomiku jejího provozu.

KOALICE PRO CHEB - Gabriela Licková (ANO)

Ale občané musí mít jistotu, že to bude v jejich zájmu. Situace s odpady se zhoršuje. Cheb je odkázán na vzdálené skládky z důvodu ochrany lázní. Spalovna může přispět k soběstačnosti města.

ČSSD - Petr Navrátil (ANO)

Pokud projekt bude dávat ekonomický smysl a nebude to ekologický nesmysl.

Sdružení občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů - Jan Svoboda (ani ANO, ani NE)

Je to asi nutné zlo v boji s odpadem, ale umístění a druh jsou na odbornících.

TOP 09 - Roman Hoyer (NE)

S rostoucími náklady na likvidaci odpadu a jeho nedostatečným tříděním je spalování jednou z možností do budoucna, avšak z důvodu neúplných informací ze strany předkladatelů projektu, ne spalovnu v této podobě.

Koalice MOJE MĚSTO - Miroslav Kříž (ANO)

Je nutné však vybrat pro její umístění takové místo, které bude vyhovovat občanům, provoz musí splňovat přísné ekologické normy a lidé nesmí pocítit žádné negativní dopady jejího provozu.

DSSS* - Jan Blaško (NE)

Tím, že místostarosta T. Linda na veřejném projednávání kategoricky odmítl, že by k výstavbě spalovny mohlo být referendum, potvrdil naše podezření, že se může jednat o kmotrovsko-kšeftařský projekt, který jde proti zájmům občanů našeho města.

KSČM - Jan Votruba (ANO)

Spalovna je,v návaznosti na novou legislativu 'O odpadech', nezbytná. Iniciativám, které se staví proti spalovně, bych doporučil zaměřit se na to, aby oblast Hájů mohla být připojena na CZT, tím pro tamní lokální životní prostředí udělají mnohem víc.

NÁŠ DOMOV CHEB - Jiří Chmelarčík (ANO)

Spalovně se v baudoucnu nevyhneme, ale proč právě v intravilánu Chebu?

ANO 2011 - Daniela Seifertová (ANO)

Otázka je výběr vhodného místa a kapacity spalovny.

Kandidáti jsou seřazeni podle vylosovaných čísel strany. * Dělnická strana sociální spravedlnosti NE kmotrům, kšeftům a trafikám na chebské radnici.

zdroj: Chebský deník, str. 2

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme