Vaněk: Víte, co je ve volebním programu TOP 09?

19. 10. 2017

Naše strana aktuálně sčítá cca 2500 členů. Mezi nimi je velká řada lidí pohybujících se ve školství, vědě, podnikání, soudnictví, zdravotnictví a dalších oborech. A mnoho z nich je opravdu velmi zkušených, něco profesně dokázali, a přitom jsou neuvěřitelně pokorní. Všichni pak touží po úspěšné zemi, a proto se někteří podíleli na našem volebním programu. Tímto si tedy dovolím vytáhnout několik důležitých nebo zajímavých bodů z našeho programu.

V rámci školství chceme navýšit finanční prostředky do regionálního školství o 30 miliard. Spolu s tím budeme bránit rušení venkovních základních škol, které v poslední době propuká. U vysokoškolského vzdělání bychom chtěli malé školné. Třeba ve výši 5 tisíc Kč ročně. Ne proto, abychom to studentům ztížili. Ale proto, abychom motivovali poctivé a odradili ty, kteří studium berou laxně a snižují tak celkovou úroveň vzdělání. Chudým rodinám, resp. studentům, pak chceme nabídnou velmi levné půjčky na studium tak, aby svůj potenciál a talent nemuseli hodit do koše. Součástí tohoto systému pak budou i nemalá stipedia za dobré studijní výsledky.

U rodinné politiky nabízíme zrušení zastropování peněžité pomoci v mateřství a větší korelaci její výše s předchozím výdělkem matky. Zároveň bychom chtěli podpořit částečné úvazky, práci z domova a sdílená pracovní místa. A pokud by při práci matky vznikly náklady na hlídání dětí, měla by existovat možnost odečtení nákladů ze základu daně. U rozdělených rodin, kde bohužel nedošlo ke shodě v otázce alimentů, bychom rádi zavedli lhůtu pro rozhodnutí soudu. Zvláště rychlou reakci soudů budeme chtít v případech vymáhání alimentů. Pro chudé samoživitele či samoživitelky prosadíme sociální bydlení.

V oblasti zdravotnictví je velmi důležitou věcí podpora zdravotní péče v odlehlých lokalitách a centralizace náročné péče do velkých nemocnic. Existují názory, že téměř veškerou zdravotní péči by mělo provozovat pouze několik nemocnic v ČR. S tím ale nesouhlasíme. Zároveň bychom chtěli podpořit domácí zdravotní péči.

V časech ekonomického růstu bychom měli tvořit takové rezervy, aby nám v horších dobách prudce neklesla životní úroveň. Odvody na sociální pojištění by měly být o 8 % nižší a daň z příjmu právnických a fyzických osob bychom stanovili na 19 % z hrubé mzdy. U DPH pak zavedeme 2 sazby – 20 % a 10 %. A protože jsou vyhlídky na penzi u lidí v produktivním věku alarmující, nebudeme tomu pouze přihlížet. Chceme proto opět zavést druhý pilíř důchodového pojištění a tím tak posílit individuální zásluhovost.

Pro snadnější a svobodnější podnikání chceme zrušit EET. Zároveň chceme zařídit informační systém ONE STOP SHOP, který podnikatelům zajistí veškerou komunikaci se státem, včetně jednoduchého vytvoření a odeslání daňového přiznání. Zároveň chceme zabránit nesmyslné šikaně firem kontrolními a represivními orgány a podporovat malé a střední podniky.

TOP 09 je čitelnou stranou s propracovaným volebním programem. Osobně Vám mohu slíbit, že se budeme snažit tyto body programu prosadit a naplnit. Všichni přece chceme úspěšnou zemi a odolnou společnost. A toto je dle našeho přesvědčení ta správná cesta.

Děkujeme za Vaši přízeň a za Váš čas.

Petra Vaněk
krajská manažerka
předsedkyně MO Karlovy Vary

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme