Nominace do Regionálního výboru Cheb a krajského sněmu

Výbor regionální organizace TOP 09 Cheb

vyhlašuje nominaci na volbu regionálního výboru a delegátů KS TOP 09.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 06. 12. 2016

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací: 05. 03. 2017

Datum konání volby na regionálním sněmu: 06. 03. 2017 v 16:00 hod.

Závazné podmínky příjmu nominace: schválení MV TOP 09 v RO TOP 09 Cheb dle klíče schváleného krajským výborem TOP 09.

Osoba přijímající nominace a její adresa:

Bc. Petra Vaněk
krajská kancelář TOP 09 Karlovy Vary
Hlavní 174/22
362 63 Dalovice

Každý místní výbor může dle schváleného klíče nominovat kandidáty písemně předem a též pak prostřednictvím zvolených delegátů písemným podkladem k rukám návrhové komise přímo na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

  • předseda regionálním organizace,
  • místopředseda regionální organizace,
  • člen regionálního výboru,
  • předseda regionální revizní komise,
  • člen regionální revizní komise,
  • náhradník člena regionální revizní komise
  • delegát  KS TOP 09