VITULA: Tajemné rozdělování dotací Jihomoravským krajem

24. 9. 2012

Jihomoravský kraj rozdělí ze svého rozpočtu nemalé prostředky formou dotací jiným subjektům. „Finanční částky pohybující se každoročně přes 700 mil. Kč si nemůže ani kraj dovolit rozdělovat bez jednoznačně stanovených pravidel,“ sdělil Jan Vitula, kandidát TOP 09 na hejtmana Jihomoravského kraje, k systému rozdělování dotací.

Souhlasit lze s určením priorit a nastavením dotačních programů, ale samotné rozdělování finančních prostředků žadatelům o dotace je bohužel zahaleno tajemstvím. „Praxe přidělování dotací na základě politické příslušnosti a klientelismu je nepřípustná,“ řekl Vitula.

Zadluženost kraje včetně svých příspěvkových organizací ke konci roku 2011 činila více než 2 mld. Kč. „Na jednu stranu si kraj půjčuje na zabezpečení základních povinností, jako jsou např. opravy komunikací a na druhou stranu rozdává nemalé finanční prostředky jiným subjektům,“doplnil Vitula. „Pokud by se kraj choval v minulosti při rozdělování dotací střídměji, nemusel by dnes řešit své dluhy,“ uzavřel Vitula.

TOP 09 prosazuje transparentní a veřejně kontrolovatelné hospodaření kraje, jehož součástí je zveřejnění pravidel pro rozdělování dotací a seznamu všech žadatelů o dotace a účelu jejich použití. Samozřejmostí je také zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů a následné vyúčtování dotace.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme