Barbora Antonová míří do Senátu s tématem důstojné smrti a podpory péče o těžce nemocné

27. 6. 2016

Jedním z jejích hlavních předvolebních témat je tedy důstojná smrt a péče o těžce nemocné a umírající osoby. „Jsem si vědoma toho, že jde o velmi složité téma, které má spoustu etických, odborných, sociálních i „prostě lidských“ hledisek. Ráda bych přispěla k tomu, aby lidé měli lepší možnost informovaně rozhodovat o konci svého života,“ říká Barbora Antonová, kandidátka na senátorku za TOP 09, Žít Brno a SZ. Upozorňuje zejména na situaci náhlého onemocnění s fatálními následky. Pro případ takové situace by každý měl mít možnost spolurozhodovat o způsobech léčby, případně o tom, za jakých podmínek léčbu ukončit.

„Vyžaduje to samozřejmě celý komplex nástrojů, které u nás ještě nejsou příliš rozvinuté: rozšíření kvalitní paliativní péče (tišení bolesti a obtěžujících projevů vážných chorob) i do menších nemocnic, více prostoru pro praktické lékaře, kteří jsou nejdůležitější spojkou mezi systémem sociálních a zdravotních služeb, posílení služeb na rozhraní sociálního a zdravotního systému, jako je pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací lůžka apod.,“ vysvětluje Antonová. Zároveň upozorňuje na fakt, že v ČR máme špičkovou medicínu na světové úrovni, a tu je třeba, vzhledem ke stárnutí populace, propojit právě se sociálními službami.

Dalším velmi důležitým tématem jsou neformální pečovatelé, tedy lidé pečující o své blízké nejen na sklonku jejich života. Ti si zaslouží kromě našeho respektu i faktickou (finanční, organizační, metodickou a psychickou) podporu.

„Chci začít na tato témata upozorňovat – šířit osvětu, dostat do povědomí veřejnosti práci institucí, které se touto tematikou zabývají, propagovat práci lůžkových i domácích hospiců – a zároveň vytvořit takové podmínek, aby měly tyto služby dostatek kvalifikovaného personálu. A přesně o to se chci zasadit na půdě Senátu. Cesta vede přes podporu neziskovek a následné implementace osvědčených postupů do dalších institucí a navazování vzájemné spolupráce,“ dodává Antonová.

Barbora Antonová se těmto tématům věnuje dlouhodobě a je dobře obeznámena s fungováním institucí jako například Domácí hospic Tabita nebo nově vzniklá Unie pečujících.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

27. června 2016 v Brně

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme