Barbora Antonová kandiduje do Senátu. Podpoří ji koalice TOP 09, Žít Brno a SZ.

13. 6. 2016

Podpora Barbory Antonové logicky navazuje na koaliční spolupráci TOP 09 a Žít Brno v krajských volbách. „Bára Antonová je jedinečná osobnost, která Senátu zatím chybí. A co je důležité - přesně ví, co chce v horní komoře prosadit. Volič se tak může stoprocentně spolehnout, že nehlasuje pro kandidátku, která se ohání planými sliby a prázdnými hesly,“ vysvětluje Jan Vitula (TOP 09).

K podpoře se přidala i Strana zelených: „Její aktivity v lidskoprávní a sociální oblasti a angažovanost v občanském sektoru z Báry Antonové bezpochyby činí kandidátku, kterou rádi podpoříme. Věřím, že podpora zelených ve spojení s TOP 09 a Žít Brno, se kterými nyní spolupracujeme i ve vedení města Brna, přinese zajímavou a především úspěšnou volební kampaň,“ doplňuje Matouš Vencálek (SZ).

„Svou senátní kampaň chci zaměřit na propojení oblasti sociální a zdravotní. Chci upozorňovat na témata, o kterých se ve společnosti moc nemluví, ale jsou pro nás všechny důležitá,“ vysvětluje Barbora Antonová (Žít Brno). V Senátu chce navázat na kvalitní práci, jakou v horní komoře parlamentu odvádí další brněnští senátoři – Eliška Wagnerová a Zdeněk Papoušek, se kterými sdílí řadu hodnot.

Svou prací v Senátu chce přispět k lepšímu provázání sociální a zdravotní péče: 

-       prosazovat a podporovat všechny formy domácí péče (o hendikepované, seniory, vážně nemocné), včetně domácího hospice,

-       zlepšit postavení osob, které v domácím prostředí intenzivně pečují o své hendikepované nebo dlouhodobě nemocné rodinné příslušníky,

-       bourat tabu týkající se tělesných a mentálních postižení i vážných chorob, jako je například rakovina a demence, které zasahují stále větší část populace,

-       hledat a prosazovat kroky, díky nimž co nejvíce lidí může vést samostatný a nezávislý život – rozsáhlejší výstavba bezbariérových bytů, tvorba přístupného veřejného prostoru včetně dopravy, dostupnost osobní asistence, ale také prevence a náprava sociálního znevýhodnění.

V průběhu kampaně chce rovněž připomínat, že jsme bohatá, inteligentní a soucitná společnost, která se tradičně dokáže postarat o všechny znevýhodněné.

Do volební kampaně je v plánu investovat cca 350 000 Kč. Zásadním prvkem bude kontaktní kampaň.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

Brno, 13. června 2016

Štítky