TOP 09 a Žít Brno v krajských volbách sází na úspěšné osobnosti z komunální úrovně a regionální témata

4. 7. 2016

Lídrem společné krajské kandidátky je právě židlochovický starosta Jan Vitula (TOP 09): „Jednou z mých priorit je prosazování toho, aby celá jižní Morava postupně přešla z odpadového na tzv. oběhové hospodářství, jak tomu pracovně říkáme. Produkce komunálního odpadu je nesmírně vysoká. Naším cílem bude snížit ji na 100 kg za osobu/rok a dále odpad energeticky využívat z minimálně 85 %. Něco takového už začíná velmi dobře fungovat u nás v Židlochovicích,“ vysvětluje kandidát na hejtmana za TOP 09, Žít Brno a nezávislé starosty. S tím se pojí i vysoká podpora třídění odpadů směrem od kraje, která dosud chybí. „V 85 % institucí ovládaných JMK zavedeme systém třídění využitelných odpadů (papír, plast, sklo, bioodpad). Odpady z kanceláří úřadů a škol už nebudou končit vlivem nedostatečného vybavení kanceláří ve směsném odpadu, ale využijí se,“ dodává Vitula.

Michal Doležel (Žít Brno) chce, aby kraj působil jako mentor a supervizor v oblasti ochrany kulturních památek: „V Jihomoravském kraji je v současné době asi 2000 objektů, u nichž evidujeme sporný zápis v Ústředním seznamu kulturních památek. Navzdory tomu, že kraji hrozí výrazné problémy, včetně soudních sporů či vymáhání náhrad škody, zůstává tento problém vedením kraje neřešen.“ Základem je vytvoření metodiky k citlivé rekonstrukci kulturních památek, aby se už nikde neopakoval scénář necitlivé rekonstrukce střední školy na Merhautově ulici, jakožto významné funkcionalistické památky 30. let. V této oblasti chce koalice TOP 09, Žít Brno a nezávislých starostů spolupracovat s jihomoravskými poslanci a řešit problémy na legislativní úrovni, bude se snažit vytvořit dotační programy a bude se zasazovat o vytvoření mapy kraje s vyznačenými archeologickými památkami, které by dále neměly být poškozovány.

S kulturou souvisí i moravskokrumlovský projekt „Město jako galerie“, kterému se věnuje starosta Tomáš Třetina (TOP 09). „Díky vyhrané dražbě místního zámku už nic nebrání tomu, aby se kulturní život nejen v našem regionu posunul významně kupředu. Pořádáním nejrůznějších akcí chci přispívat nejen k zábavě místních i turistů, ale především podporovat úctu k našim historickým tradicím a etickým i morálním hodnotám, které jsou nedílnou součástí lidského života,“ vysvětluje Třetina. Moravský Krumlov tak může sloužit jako vzor pro další města v kraji.

Rozvoj kraje chce koalice podporovat i přes drobné místní a regionální podnikatele.  „Mojí prioritou je dát lidem práci v místě, rozvíjet tradiční činnosti - ovocnářství včetně zpracování a vinařství, obnovit pestrý krajinný ráz a prvky tradiční lidové i industriální architektury. V oblasti zemědělství se zaměříme na usnadnění činnosti menším, mladším a začínajícím zemědělcům, protože ti se o naše společné dědictví, půdu, vodu a krajinu, nejlépe starají. Aby měli snazší přístup k půdě, efektivnější odbyt formou prodeje ze dvora či prioritního přístupu na místní trhy,“ uzavírá Tomáš Ignác Fénix (TOP 09).  Mladé a dynamické zemědělství ukazuje, že se v tomto sektoru dá podnikat úspěšně a s výrazně menším podílem dotací, než jak je tomu u mamutích podniků. TOP 09 rovněž prosazuje efektivnější označování původu, podporu regionálních potravin s vysokou přidanou hodnotou a posílení přirozených funkcí krajiny. Jen tak budeme dobře připraveni na extrémní výkyvy počasí, které zažíváme v poslední době každým rokem.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

Brno, 4. července 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme