Potměšilová: Podpořme výchovný a vzdělávací styl učitele ve třídě plné individualit

1. 8. 2016

Téměř denně čteme diskuze o stavu českého školství. Skloňují se pojmy jako inkluze, platy učitelů, administrativní zátěž, školní vzdělávací plány, jednotné přijímací zkoušky, pravomoci ředitelů škol … Méně si ale ve školství všímáme učitele, jeho osobnosti, individuality. Většina výše uvedeného vyžaduje flexibilitu samotných pedagogů. Stále častěji pracují s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením a možnostmi jednotlivých žáků. Ti pocházející z různých sociálních prostředí, mají rozličnou motivaci, návyky, často různé zdravotní handicapy.

Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, jak jsou s to učitelé individualizovat výuku a jakým stylem žáky vedou. V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřují na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řeší skluz oproti tematickému plánu apod. Občas kvůli tomu zapomínají na procesy a vztahy, jež mladého člověka výrazně formují. Dlouholetá praxe ve školství mi potvrdila, že svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením a příkladem chování mohu velmi silně žáky ovlivňovat. V kladném i záporném slova smyslu. Promítá se to už v době školní docházky, následně i do profesního a osobního života jednice. V dnešní rychle se rozvíjející společnosti plné technických vymožeností, které jsou rozšířené i ve školství, se ztrácí přirozená autorita učitelů vyplývající z přímé komunikace a diskuze se žáky či studenty.

V souladu s dlouhodobými záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy prosadím projekty rozvoje vzdělávacího a výchovného stylu učitelů bez ohledu na aprobaci formou vypsaných dotačních programů, které budou určeny základním a středním školám poskytujícím vzdělávání na území Jihomoravského kraje. Cílem je zkvalitnění a profesionalizace práce učitelů a škol cestou otevřené a rovnocenné komunikace mezi učitelem a žákem, hledání možnosti individualizace výuky, podpory rozvoje pedagogických kompetencí v oblasti výchovného stylu učitele, ale i stylů učení žáků.

Mám připravený projekt s názvem „Podpora vzdělávacího a výchovného stylu učitele ve třídě plné individualit“, je realizovatelný a mohl by mnohé pedagogy a školy obohatit. 

Hana Potměšilová (nez.), starostka města Hustopeče, dvojka krajské kandidátky TOP 09, Žít Brno a nazávislých starostů

Hustopeče, 1. srpna 2016

ŠTÍTKY

Volby:
2016 zastupitelstva krajů - Jihomoravský - 2. Hana Potměšilová

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vojanova 2471/2b
615 00 Brno

info@jmk.top09.cz
telefon: +420 519790321

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Andrea Lukáčová

Andrea.Lukacova@top09.cz

telefon: +420 732550932

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme