Koalice TOP 09 a Žít Brno upozorňuje na závažná pochybení současného vedení JMK

11. 7. 2016

Kraj jako podpora vzdělanosti?

Kraj by měl působit jako metodický pomocník a rádce. To se týká zejména školství. „Na středních školách chybí předávání dobré praxe, cenných zkušeností a působení učitele jako vychovatele a potenciálního vzoru. Obzvláště začínajícím pedagogům chybí metodická pomoc a praxe,“  upozorňuje Hana Potměšilová (nez.), dvojka krajské kandidátky, starostka Hustopečí a bývalá učitelka gymnázia. Nejjednodušší cestou, jak tento problém řešit, je organizace vzdělávacích seminářů pro učitele, které mohou sloužit i jako interaktivní workshopy, pro zdokonalení jejich pedagogických dovedností a předávání zkušeností. Kraj by měl působit jako koordinátor a supervizor, nikoli dělat „mrtvého brouka“ a tvářit se, že problémy ve školství neexistují nebo nemohou být z krajské úrovně řešeny. Vedení kraje by se mělo soustředit i na lepší spolupráci základních a středních škol s pedagogickou fakultou.

Kraj jako brzda rozvoje dopravní sítě

Klíčové dopravní stavby v městě Brně se v předpokládaném termínu nestihnou. Důvodem je, že posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, u těchto staveb bylo zpracováno podle již neaktuálního znění zákona z roku 1992.  Týká se to zejména úseku VMO Žabovřeská a VMO Tomkovo náměstí a Rokytova. Oba úseky mají vydáno platné územní rozhodnutí, je zpracována dokumentace pro stavební povolení a jsou alokovány příslušné finanční částky. „Bohužel, nutnost zpracovat nové posouzení vlivu na životní prostředí celý proces prodlouží až o dva roky,“ vysvětluje Petr Kunc (TOP 09), čtyřka krajské kandidátky, místostarosta MČ Brno-Židenice. Některé stavby dostaly tzv. ověřovací stanovisko a nový posudek zpracovávat nemusejí.  Na tomto seznamu je zhruba 11 staveb z celé ČR, žádná z nich však není v Jihomoravském kraji. „Považuji to za hrubou chybu současného hejtmana Michala Haška, i jeho stranického kolegy a premiéra Bohuslava Sobotky, který je mimochodem z jižní Moravy, že pro stavbu těchto zásadních úseků velkého městského okruhu výjimku nevyjednali,“ dodává Kunc. Výstavba velkého městského okruhu je přitom důležitá pro snížení dopravní zátěže v mnoha městských částech, mimo jiné i v Židenicích, kde na ulici Svatoplukova a Gajdošova dosahuje dopravní zátěž až 50 tis. aut denně. Výstavbou VMO Tomkovo nám. a Rokytova by část dopravy byla svedena mimo hustě obydlenou část. Další obrovskou brzdou rozvoje dopravní sítě, která by odvedla dopravu mimo centrum města, je neexistence Zásad územního rozvoje kraje. Vedení Jihomoravského kraje se teď sice snaží, aby byl tento dokument těsně před volbami přijat, avšak ani poslední verze neobsahuje odpovědi na klíčové otázky jako je trasa R43, polohu jižních tangent apod. Tento dokument je také zásadní pro tvorbu a schválení Územního plánu města Brna.

Kraj jako podpora osobní prezentace hejtmana

Pro rozvoj kraje je zásadním elementem dobře promyšlené hospodaření. Dotace jsou jeho důležitou součástí. Měly by být ale využívány co nejvíce efektivně a strategicky. To o aktuální situaci na jižní Moravě neplatí. „Musíme zarazit bezuzdné rozdávání dárečků z rozpočtu kraje, ke kterému v posledních letech, a zejména před volbami, dochází! Na dotacích kraj rozdává už každou sedmou korunu z vlastních daňových příjmů a přitom zanedbává například životní prostředí, kde výdaje klesly od roku 2012 o 43 %. Jen z odboru Kancelář hejtmana bylo za poslední tři roky rozdáno na individuálních dotacích více než 350 milionů korun,“ upozorňuje Lubomír Šmíd (TOP 09), sedmička krajské kandidátky, starosta Kobylnice. Kraj by se měl – kromě záležitostí veřejného zájmu, jako je školství, zdravotnictví nebo životní prostředí – také starat o lepší správu vlastního majetku, jako jsou například krajské silnice. V budoucí koalici je potřeba dosáhnout shody na rozpočtových prioritách a pak je také skutečně dodržovat.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně 11. července 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme