V Krumlově v rámci úspor sloučí příspěvkové organizace města

10. 3. 2015

Město Moravský Krumlov historicky zřídilo dvě příspěvkové organizace, které se starají o údržbu a správu města, Technická a zahradní správa (TaZS) a Správa majetku města (SMM). V minulém volebním období jsme v rámci úspory nákladů na provoz města a zefektivňování činností jednotlivých složek města diskutovali i možnost sloučení těchto dvou PO do jedné. 
Odchodem ředitele TaZS Jiřího Kubíka do důchodu se toto řešení stalo aktuálním. Proto zastupitelstvo na svém podzimním zasedání rozhodlo o záměru sloučit obě organizace do jedné s názvem Služby města Moravský Krumlov. Hlavním záměrem sloučení je efektivnější práce celé organizace a jednotlivých zaměstnanců, lepší využití techniky a rozšíření doplňkové ekonomické činnosti organizace (a tím navýšení výnosů). Naší vizí je vytvořit moderní produktivní organizaci s efektivním řízením, vstřícnou k občanům města, která rozšíří spektrum služeb pro obyvatele a místní firmy. 
V rámci diskuzního fóra o nové podobě PO byla v zastupitelstvu města řešena i otázka způsobu výběru nového ředitele. Z důvodu transparentnosti se zastupitelstvo města usneslo na tom, vyhlásit výběrové řízení na post ředitele této nově vzniklé organizace. Podmínky výběrového řízení byly maximálně otevřené. Jedním z hlavních kritérií výběru byla navržená koncepce jednotlivých uchazečů o činnosti nově zřízené organizace. 
Ve výběrové komisi zasedli zástupci politických stran, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývali, sami zastávají vysoké manažerské posty a mají tedy dostatečnou kvalifikaci k posouzení odbornosti a schopností jednotlivých kandidátů. Vedení města ve výběrové komisi zastupoval místostarosta Mgr. Juránek. 
Služby města Moravský Krumlov musí být moderní a efektivní organizací, která plně funkčně nahradí obě stávající PO s maximálním využitím veškerého lidského a technického potenciálu. Věřím, že v horizontu několika let tato organizace uspoří na svém provozu nemalé finanční prostředky, které budou dále investovány v rámci rozvojového fondu města. Dalším příjmem této organizace by měly být také výnosy za rozšířené služby, které nabídne dalším subjektům, případně okolním obcím. 
Předpokládáme, že obě organizace budou sloučeny, po vyřešení všech právních a ekonomických náležitostí, k datu 30. červen 2015, nejpozději však k 30. září 2015. 

Tomáš Třetina

starosta

Moravskokrumlovské noviny, str. 1

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme