Tomáš Třetina: největším problémem je vysoká nezaměstnanost

9. 1. 2015

•• Nedávné komunální volby Vás vynesly do čela radnice a přinesly nové tváře i do vedení města. Co na to říkáte?Voliči rozhodli o složení nového zastupitelstva a já děkuji všem za vyjádřený názor. Pro mě osobně je výsledek velmi zavazující s velkou odpovědností. Naše hlavní témata, se kterými jsme oslovili voliče - stavební místa, osud zámku a snížení nezaměstnanosti - jsou velmi aktuální a budou vyžadovat zásadní, odvážná a odpovědná rozhodnutí právě nově zvolených zastupitelů.

•• Co Vertex? Dnes je dominantou vietnamská tržnice. Je město mimo hru? Ve Vertexu je vietnamská tržnice, na jejíž zřízení nemělo město žádný vliv, neboť se jedná o dohodu mezi majitelem objektu a prodejcem a město do toho obchodního vztahu nemá právo nějak vstupovat.

•• Co konkrétně může město udělat pro zajištění nových pracovních míst v regionu? Vysoká míra nezaměstnanosti v celém regionu je pro mě největším problémem, se kterým se potýkáme. Z důvodu velké vzdálenosti od dálničního napojení se nedaří do města sehnat investora, který by zde zahájil výrobu a zřídil několik desítek pracovních míst. Podporujeme v maximální možné míře podnikatele a subjekty, kteří vytváří i jednotlivá pracovní místa. V průběhu měsíce ledna budu mít několik jednaní s vedením Czech Investu a v poslanecké sněmovně. Hlavní snahou bude využít prázdné průmyslové podniky v městě.

•• Na to navazuje bydlení. Co město podniká pro zajištění stavebních míst? Prioritou volebního období 2014/2018 bude zasíťování nových stavebních parcel v lokalitě nad Vrabčím hájkem, kde počítáme přibližně s 50 novými stavebními místy. Rád bych, aby první stavebníci mohli zahájit svoje práce v roce 2017. V současné době probíhá zasíťování 12 nových stavebních míst v Polánce, kde s prodejem parcel počítáme v letošním roce. Mezi zastupiteli panuje shoda na ceně, která bude respektovat pouze hrubé náklady, které městu vznikly se zasíťováním parcel.

•• Peníze z norských fondů na opravu zámku nebudou. Jak moc to změní záměr získat zámek do vlastnictví města? Bude referendum ke koupi zámku? V dotační žádosti z norských fondů na úpravu krumlovského zámku jsme neuspěli především proto, že nejsme majitelé zámku. Smlouva o smlouvě budoucí o odkupu zámku nebyla ze strany Incheby podepsána. Bez ohledu na to, kdo je vlastníkem zámku, si myslím, že město musí být hlavním tahounem nejenom oprav, ale i hlavním organizátorem využití prostor pro kulturně společenské potřeby celého regionu. V lednu plánuji schůzku s generálním ředitelem Incheby, s panem Rozinem, kde se budeme bavit o plánech majitelů se zámkem. V rámci uzavřené platné nájemní smlouvy na výstavní prostory budeme letos vystavovat část sbírek Medy Mládkové. V rámci nového dotačního období EU předpokládáme zapojení města a majitelů do programů na další opravy zámku.

•• Co například dlouho očekávaná rekonstrukce kina? Budou na ni letos peníze? V roce 2015 je naplánována druhá etapa opravy budovy sokolovny, kdy dojde ke kompletní rekonstrukci otopného systému, výměně oken, zateplení a budou provedeny drobné stavební úpravy. Rekonstrukce sálu je naplánována do dalších let, v ná- vaznosti na získání dotačního příspěvku. Zde je nutné si odpovědět na otázku, zda řešit rekonstrukci sálu pro potřeby divadla, nebo zda zde umístit kino, přičemž je potřeba vnímat blízkost kina v nedalekých Ivančicích.

•• Jaká další zásadní investice MK čeká? Hlavní prioritou v roce 2015 je dokončení oprav kanalizace a silnic v obci Rokytná a vybudování nového sběrného dvora. Rádi bychom udělali novou komunikaci v ulici Pod Hradbami a V Domcích a zahájili postupnou opravu všech hřbitovů na katastru města.

•• Co zákaz hazardu, jste pro zákaz heren ve městě? Nepřišlo by město o významné finance na daních? V Moravském Krumlově jsou čtyři oficiální herny. Problém jsme řešili v loňském roce a domluvili jsme se na postupu, jak s obyvateli, tak s provozovatelem. Samozřejmě vnímám to, že jde o velký sociálně společenský problém. Je mi lidsky líto všech gamblerů. Ale v zásadě to bylo o svobodném rozhodnutí každého z nich, vhodit mince do výherního terminálu. Nejde populisticky zrušit herny a neříct, kde nahradíme výpadek v rozpočtu. Pro Krumlov se jedná o částku cca dva miliony korun, kterou následně rozdělujeme v rámci veřejné finanční podpory na podporu kulturních, sportovních a školských projektů a spolků. Nezanedbatelný aspekt je i ztráta pracovních míst u zaměstnanců. Zároveň si myslím, že zákaz heren tento problém nevyřeší, protože vznikne spousta utajených heren někde v průjezdech nebo garážích.

•• Dlouholetý ředitel TaZS Jiří Kubík odešel do důchodu. Kdo se stal jeho nástupcem? Ředitel TaZS odchází do důchodu, rád bych mu i touhle cestou poděkoval za kvalitní celoživotní práci, kterou odvedl pro město Moravský Krumlov. Zastupitelstvo města schválilo záměr sloučení příspěvkových organizací Správa majetku města a TaZS v jednu efektivně hospodařící organizaci Služby města Moravský Krumlov. V současné době je pověřen vedením obou organizací ředitel SMM Zdeněk Kabelka a probíhá výběrové řízení na nového ředitele sloučených organizací.

•• Je něco, čeho se jako starosta obáváte? Spíše bych řekl, co mi vadí. A to jsou hloupé řeči a pomluvy. S tím ale člověk musí v této práci počítat, takže si z toho nic nedělám :-)

•• V jedné větě prosím o vzkaz pro čtenáře. Rád bych všem touto cestou popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu. Moc se mi líbí vzkaz Johna Lennona, který měl můj otec napsaný na svém pracovním stole: „Lepší než proklínat tmu je zapálit svíčku!“

Marek Pečer

Zrcadlo, regionální informační portál

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme