Základní školy jako základ vzdělanosti

9. 5. 2016

TOP 09 nepodceňuje vzdělávací semináře a informační vybavenost svých členů. 50 z nich se sjelo v sobotu 7. května 2016 do Brna na konferenci pod záštitou poslankyně Anny Putnové.

Konferenci s názvem „Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vzdělání“ symbolicky hostila brněnská Hvězdárna a planetárium. Zástupci jihomoravského kraje se soustředili především na tematiku mateřských a základních škol. Poslankyně Anna Putnová (TOP 09) poukázala na možnosti vylepšení v základním stupni vzdělávání: „Zásadním problémem je nedostatek pohybových aktivit. Ideálním stavem by bylo zavedení 3 hodin tělesné výchovy týdně. Tyto hodiny by byly ale připravované žákům na míru tak, aby si každý přišel na své a nikdo se hodin neobával. Pohybové aktivity v rámci ZŠ jsou prokazatelně nejefektivnějším  řešením nedostatku pohybu dětí.

Jinou perspektivu přinesl do diskuse starosta obce Drnovice na Blanensku a vystudovaný pedagog Petr Ducháček (TOP 09): „Škola je nejenom základem života, ale i obce. Pokud děti chodí do místní školy, zpravidla tak získají silnější vztah ke své obci a je větší šance, že v ní budou chtít zůstat a založit rodinu. Pro rozvoj venkova jako takového je to zcela zásadní.“ 

Konferenci pořádal think tank TOPAZ ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Navázala na sérii akcí, která předchází celorepublikové ideové konferenci, která proběhne v červnu. „Děkujeme paní poslankyni Putnové za pomoc s organizací konference. Kromě panelu k základním školám jsme se věnovali i středoškolskému a vysokoškolskému vzdělávání. Věříme, že jsme našim členům přinesli odborně zpracovaná témata, která se přímo dotýkají občanů napříč republikou,“ dodává Reda Ifrah, předseda Výkonné rady TOPAZu.

Kontakty:

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK, andrea.smolkova@top09.cz, 732 550 932

Anna Putnová (TOP 09), poslankyně PČR, anna.putnova@top09.cz, 605 236 247

Petr Ducháček (TOP 09), starosta obce Drnovice, petr.duchacek@top09.cz, 733 788 975

Reda Ifrah (TOP 09), předseda Výkooné rady think tanku TOPAZ, reda.ifrah@top09.cz, 605 500 909

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 9. května 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme