Žabovřeská radnice bez jakékoliv kontroly

26. 6. 2012

Radniční koalice městské části Brno-Žabovřesky bude i nadále vládnout bez jakékoliv kontroly. Na X. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky dne 21.6.2012 neprošel díky hlasům koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL, za bezvýhradné podpory KSČM, návrh zastupitelů za TOP 09 na odvolání kontrolního výboru zastupitelstva, a to z důvodu jeho nečinnosti a objektivně zjištěného trvalého porušování platného Statutu výborů zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky.

Starosta Marek Šlapal (ČSSD) dokonce prohlásil, že je v podstatě s fungováním kontrolního výboru spokojen. „Aby také ne, když činnost kontrolního výboru po celou dobu spočívala v trvalém odmítání návrhů zástupce TOP 09 – místopředsedy kontrolního výboru - na provedení kontroly dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky vynakládanými na opravy obecních bytů za roky 2010 a 2011“, prohlásil Jindřich Zuziak, předseda klubu zastupitelů za TOP 09. Dokonce mu bylo ostatními členy kontrolního výboru doporučováno, aby se obracel se svými návrhy přímo na vedení radnice a opakovaně se odmítali ve výboru těmito návrhy zabývat. „Kontrolní výbor takto naprosto rezignoval na svou iniciativní a kontrolní funkci ve smyslu §§ 117 a 119 zákona o obcích“, pokračoval Zuziak.

„O tom, že podněty našeho zástupce v kontrolním výboru nejsou samoúčelné a nepodložené, jak prohlašuje vedení radnice, svědčí i jedno ze zjištění ve Zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Zpráva uvádí, že v oblasti oprav obecních bytů může docházet k porušování zákona o veřejných zakázkách a vnitřních pravidel MČ pro zadávání veřejných zakázek“, uzavřel Zuziak.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme