TÝDEN PODLE KACERA, aneb co se dělo v Brně od 9. do 15. února 2015

16. 2. 2015

A tak šel den za dnem a je zde další mé ohlédnutí za uplynulým týdnem. Samozřejmě pro všechny, kteří mají zájem :)

Zastupitelstvo města Brna

Minulý týden proběhlo další jednání Zastupitelstva města Brna. Začalo obšírnou diskuzí ohledně privatizace obecního bytového fondu. Naše aktuální stanovisko k privatizaci bytového fondu naleznete zde bit.ly/1BWIzCN. Na návrh několika zastupitelů se RMB zamyslí nad změnou metodiky pro podporu vrcholového sportu, což vítám. Dále jsme navrhovali oddělené hlasování při pořizování změn ÚPmB a to konkrétně Mendlova náměstí, kde Komise RMB pro strategické a územní plánování nepřijala usnesení a měla pochybnosti nad skutečným účelem a realizovatelností. Na názory komisí se moc nehledí, i když mezi členy jsou nově nominanti s označením odborníci. Jedná se i o případ rekonstrukce fasády Janáčkova divadla. Rada města Brna nakonec rozhodla o rekonstrukci a to i v kontrastu s doporučením. Na stůl přistál bod č. 55 návrh kasační stížnosti k rozhodnutí Krajského soudu v rámci Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Požádali jsme rezortního náměstka o shrnutí tohoto obsáhlého bodu, který jsme obdrželi až v den konání. Chtěli jsme také znát stanovisko Rady města Brna k tomuto bodu. Náměstek okomentoval problematiku a sdělil, že on by návrh na podání kasační stížnosti odmítl. Rada v této problematice nepřijala jasné stanovisko a hlasovala jen o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva, princip chytré Horákyně :).

Veletrhy Brno

V rámci interpelací jsem na zastupitelstvu požadoval výsledky auditu skutečného ocenění společnosti Veletrhy Brno, který si nechalo zpracovat bývalé vedení města Brna. Tento audit dle „výběrového řízení“ měla zpracovávat společnost PWC (Price Waterhouse Cooper). Jsme zřejmě jediný politický subjekt, který se o tuto problematiku intenzivně zajímá a nezná výsledky ocenění. V médiích jsem zaregistroval v průběhu několika dní posun, kdy se prvně dozvídáme, že společnost Messe Düsseldorf hodlá do konce tohoto roku prodat svůj podíl. Představitelé města neví, zda využijí předkupního práva a nakonec o pár dní později jej chtějí využít. Zazněla však informace, že se vytvoří pracovní skupina, která se touto problematikou bude zabývat a všechno může být nakonec jinak. Doufám, že budeme součástí této pracovní skupiny. Jak jsem uváděl již v minulosti, osobně bych preferoval nalezení strategického partnera, než aby se město učilo výstavnictví. Příklad si můžeme vzít z nedaleké Vídně. Pokud město využije předkupního práva, kde na to vezme peníze? Myslím si a to byl již záměr minulého vedení, že na koupi podílu ve společnosti Veletrhy Brno se využijí finance za prodej podílu města v Technologickém parku, který je ve vlastnictví města a společnosti P&O, přičemž jednu vázanou akci tam má VUT v Brně.

Janáčkovo kulturní centrum

V pondělí proběhlo slavností položení základního kamene Janáčkova centra. Nejedná se o budování hudebního sálu, avšak o takzvanou první etapu – výstavbu podzemní parkoviště. Tento projekt připravilo a do realizace posunulo minulé vedení radnice. Zda to nakonec neskončí pouze u stavby parkoviště, ukáže čas, což potvrzují i zástupci současného vedení. Město nemá finanční prostředky, aby toto realizovalo samo. Jak jsem již v minulosti uvedl, musí se jednat o vícezdrojové financování nebo nalezení jiného řešení. Nejde o to jen postavit novou budovu, ale je nutné přemýšlet i nad provozními náklady, které mohu být velkou finanční zátěží pro rozpočet města. Zcela na místě je otázka, jak často a jak zaplněný bude sál pro 1 500 lidí.

Jihomoravský podnikatel roku

Ve čtvrtek minulého týden proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Podnikatel roku v Jihomoravském kraji. Tuto cenu obdržel Jindřich Životský, majitel největší sítě prodejen s elektronikou OKAY v českém držení na území České a Slovenské republiky. Mimo jiné je vlastníkem sítě prodejen Jena nábytek a také v Brně provozuje síť potravin OKAY market. Měl jsem možnost se s ním několikrát potkat. Podle mého názoru je to slušný a úspěšný podnikatel a také brněnský patriot, který se zajímá o své okolí. Toto společenské uznání si jistě a právem zasloužil. Přeji si, aby se umístil na čelním místě republikového kola a vyrazil tak zdárně reprezentovat Českou republiku v Monte Carlu.

Protiislámská demonstrace

Aktuálně se boj proti islámu dostal i do Brna. Začalo to v loňském roce hnutím Pegida v německých Drážďanech, pokračovalo dále Německem a vygradovalo po brutálním útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo.  V sobotu na den Svatého Valentýna proběhla v Brně dvě shromáždění, jedno proti islámu a druhé pro náboženskou tolerantnost. Osobně jsem se nezúčastnil ani jedné z nich a podle informací se jednalo jen o symbolické počty na obou stranách. Spíše mně tyto akce připadaly jako snaha o zviditelnění na obou stranách. Jsem přesvědčen, že obecně by lidé měli dodržovat zákony jednotlivých zemí, kam se přistěhují a přizpůsobit se, samozřejmě při zachování své integrity i náboženství. Vezměme si příklad z nás, jak to umíme a k tomu jsme někdy papežštější než sám papež :). Když nějakou dobu žijeme či pracujeme v zahraničí, striktně se snažíme dodržovat všechny předpisy. Příkladem může být rozdíl v jízdě našinců na dálnici v České republice a pak ve Švýcarsku či blízkém Rakousku. 

Jaroslav Kacer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme