Přednáška Miroslava Kalouska na fakultě podnikatelské v Brně

Téma: Veřejné rozpočty

18. 2. 2010

Děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA přivítala přítomné slovy: „Toto je sen všech vyučujících, aby v posluchárně bylo více studentů než židlí."  Představila Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí ČR.

 „Takto se tvoří bariéra mezi lidmi," zahájil přednášku Miroslav Kalousek a přešel před katedru. Poděkoval všem za jejich účast a dodal: „Já kdybych žil v Brně, tak si dovedu představit návštěvu jiného podniku než je přednášková aula."

Bývalý ministr financí hovořil o současných ekonomických problémech, obrovském strukturálním deficitu, mandatorních výdajích státu. Uvedl, že hlavním zdrojem příjmů na krytí deficitu veřejných rozpočtů je vydávání dluhopisů. V dnešní době stát vydává emise dluhopisů již s více než padesátiletou splatností. Už brzy se může stát, že o dluhopisy nebude mít nikdo zájem a nenajde se nikdo další, kdo by nám půjčil. Pak by následoval státní bankrot, který by se nejvíce dotkl těch nejslabších skupin obyvatel.

Miroslav Kalousek uvedl příklad Lotyšska a Maďarska, které se do této situace dostali. Mezinárodní měnový fond těmto zemím peníze půjčil, ale zároveň jim diktuje, jakým způsobem reformovat veřejné finance. Popsal schůzku zástupců Mezinárodního měnového fondu a Lotyšska. Zástupci lotyšského státu se bránili přistoupení na podmínky Mezinárodního měnového fondu. Během několika dní po schůzce lotyšský parlament schválil úpravy legislativy podle požadavků MMF.

„Cynicky se dá říci, že reforma veřejných financí nás nemine. Buď ji provedeme sami podle vůle, národního parlamentu nebo nám podmínky reformy nadiktuje Mezinárodní měnový fond. Ještě máme čas udělat potřebnou reformu s minimálním dopadem na lidi, ale musíme s ní začít hned. Z tohoto pohledu jsou nadcházející volby de facto o reformě veřejných rozpočtů,"dodal Miroslav Kalousek.

„Dnešní situace se musí řešit převážně na straně výdajů," sdělil svůj názor bývalý ministr financí. Podle jeho slov není možný jiný způsob řešení. Politici musí najít odvahu pohlédnout mladé generaci do očí a říci, že nedostanou důchody ve výši 40% průměrné mzdy jako je tomu dnes, ale musí si na stáří odkládat část ze své každodenní spotřeby. „Stát vždy bude muset vyplácet důchody všem až do smrti, ale je jasné, že budou menší," prohlásil Miroslav Kalousek.

Uvedl, že stejný princip je i u zdravotního pojištění. „Zdravotní péče musí být dostupná každému ve standardizované kvalitě," prohlásil bývalý ministr financí. Má-li mít slovo pojištění význam, musíme se smířit s tím, že na určité výkony si budeme muset připlácet. Popsal příklad s automobilem, se kterým každou chvíli jezdíme na kontrolu do servisu a jsme ochotni ho pojistit, ale ke vlastnímu zdraví, které je to nejcennější co máme, se tímto způsobem nejsme ochotni chovat.

„Jsem stále přesvědčen, že snížit vládní spotřebu o 20% během dvou let je možné," řekl Miroslav Kalousek a doplnil, že jediným nesystémovým mandatorním výdajem je státní podpora stavebního spoření, kdy vzniká nekonkurenční nabídka na poli finančních produktů. „Nezachrání to sice naše veřejné finance, ale je potřeba to změnit," dodal bývalý ministr financí.

Poděkoval všem za pozornost a dal prostor k diskuzi.

Jeden z prvních diskutujících vyjádřil obavu, zda náš stát není ještě v horší kondici, než se říká a píše. Miroslav Kalousek takovou domněnku razantně odmítl.

„Nebylo by dobré nějak podporovat investory v našem státu," byl další dotaz ze sálu. „Nejlepším řešením je zjednodušení legislativy a podmínek podnikaní. Již v minulosti jsem například navrhoval projekt jednoho inkasního místa. Podle mého názoru dnes investora nejvíce trápí nerovné podmínky," odpověděl bývalý ministr financí. Na sportovním příkladu přiblížil svoji představu, jaká by měla být role státu. „Stát je v pozici arbitra, který nastaví podmínky, vymezí hřiště a nechá hrát hráče, což jsou v tomto případě podnikatelé," upřesnil Kalousek.

„Nechystá se usednout do poslanecké lavice i vaše dcera," zazněla z pléna další otázka. „Nechtěl jsem z této přednášky dělat politický meeting, chtěl jsem se věnovat jen veřejným financím. Ale co se týká mé dcery, tak ta do stejné lavice se mnou neusedne, neboť se jí líbí práce s lidmi, je patoložkou," odpověděl s úsměvem Miroslav Kalousek a sklidil spontánní potlesk.

Zaznělo mnoho dalších dotazů, na které bez sebemenších problémů Miroslav Kalousek odpovídal.

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme