Opoziční účet koaličnímu uskupení

2. 4. 2015

V březnu uplynulo prvních 100 dní fungování koalice. Jak se již stalo zvykem, vystavujeme za tuto dobu náš opoziční účet.

Zcela respektujeme tuto dobu jako čas potřebný pro seznámení se s problematikou a přípravou kroků či diskusí v koalici. Očekávali bychom proto po této době představení programového prohlášení rady, v němž by měl být jasně definován směr, kterým se bude město ubírat v dalším období. To se však nestalo.

Prvním ne zcela zvládnutým počinem bylo pozastavení privatizace obecního bytového fondu. Stejné to bylo i s návrhem na slučování městských nemocnic. Záměr prezentovali v médiích a zapomněli komunikovat s řádem milosrdných bratří – vlastníkem nemovitostí, ve kterých jedna z městských nemocnic působí. Řešení přitom závisí na prodloužení smlouvy mezi městem a řádem, budoucnost městských nemocnic tedy může být ještě hodně nejistá.

Dále se ne zcela ztotožňujeme se smírným řešením mezi Dopravním podnikem města Brna a Škodou Transportation. Je otázkou, zda bylo možné vyjednat víc, ale rychlost nás překvapila, když se jedná o nákup nových vozů za 1,2 miliardy.

Podle našeho představeného programu zcela souhlasíme s principem řízení městských společností, tzv. německým modelem, kdy v představenstvu působí odborníci a v dozorčí radě politici. Členů obou orgánů ubylo, avšak v představenstvech sedí převážně zástupci koalice - politici. Opozice má zastoupení pouze v pěti dozorčích radách z devíti. Jen doufáme, že se nepodaří vytvořit nový, spíše východoněmecký model řízení, kdy se někteří zástupci nebudou chtít vzdát svých vydobytých funkcí. Otázkou je také, kdy se tak stane.

Na druhou stranu kvitujeme senzitivní přístup primátora k problematice smart cities, již jsme měli jako jediný subjekt ve volebním programu. Zde vnímám jako předseda Komise smart city Rady města Brna velké porozumění a podporu. 

Jaroslav Kacer

člen Zatupitelstva města Brna

Metropolitan, 04/15

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme