Petr Kunc: zrušení aktualizace územního plánu není důvod k radosti

26. 1. 2015

V pátek krajský soud zrušil Aktualizaci územního plánu města Brna. 


Některá občanská sdružení mohou mít ze závěru soudu radost, já si však troufám říct, že si zdaleka neuvědomují dopad tohoto rozhodnutí. Spouštěcím mechanismem protestu byla mimo jiné i tato část vyhlášky ÚP, kde se hovoří, že v plochách městské zeleně jsou podmínečně přípustné stavby kulturní, komerčního vybavení nebo dopravní infrastruktury. Důležité je právě ono podmínečně přípustné. Aby toto mohl investor provést, musí být jeho stavba mj.:

-  doplňkem hlavního účelu využití pro odpočinkovou a relaxační funkci a sloužit potřebám hlavního účelu využití,
-  minimalizovat plošný a prostorový dopad na na pozemky vzrostlé zeleně a negativní vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využiti,
-  nesmí negativně ovlivnit vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití.

Je nemístné myslet si, že na základě této podmínky může uprostřed Lužánek vzniknout obchodní dům. V principu to totiž jsou a vždy byly a budou pozemky NESTAVEBNÍ, čili na nich nelze provádět stavební činnost. Ke každému takovému projektu se mimo jiné musí vyjádřit i příslušný odbor životního prostředí. O nějaké snadné výstavbě v městské zeleni tedy nemůže být řeč.

Aktualizace ÚP je v některých bodech sice kontroverzní, v globále ale řeší velké množství potřebných problémů. Vždyť původní plán je starý více než 20 let! Podle takového dokumentu nemůže probíhat rozvoj města. Např. lokalita Cejl je v tomto ÚP vedena jako výroba, čili není možné adaptovat zde bytové domy k jinému účelu než je výroba, snad ještě jako ubytovny. V původním plánu jsou také uvedeny nesmyslné hodnoty IPP (např. 0,1), přičemž již stávající zástavba tuto hodnotu vysoce převyšuje.

Nejedná se o plochy pro nové obrovské bytové domy, jak by si aktivisté jistě představovali, ale jedná se třeba o stávající bloky rodinných nebo bytových domů, kde už např. nástavba na stávajícím přízemním domě díky tomu není možná, přičemž by okolní zástavbě jistě  neublížila. 

Další nemalý problém je u probíhajících stavebních řízení projektová dokumentace, která nestojí málo peněz a teď ji v podstatě musí každý předělat. To si vyždá nejen peníze, ale hlavně čas! Každé započaté řízení se zpozdí řádově o měsíce (u malých projektů), až o roky u těch velkých. Neexistuje totiž žádné přechodné ustanovení. To znamená, že nyní je v podstatě každý projekt na úřadě špatně, protože je v souladu s aktualizovaným plánem ne s tím nyní platným. A to ve chvíi, kdy se začínají otevírat dotační programy, vidím jako ohromný problém.

Nebo si představte, že jste právě zaplatili zálohu za pozemek pro svůj rodinný dům a ejhle! Ona už to není stavební parcela… nebo si tam postavíte dům o celkové ploše 65m2. Těchto lidí mě bude úpřímně líto a věřte, že jen ze své praxe jich znám několik.

I kdybych uvěřil panu Anderovi, že na opravené verzi ihned začínají pracovat, i kdyby měl již tuto verzi v šuplíku, tak její schválení je proces, který trvá roky a není vůbec jisté, že ho do konce svého mandátu stihne dokončit. O tom, že bychom přešli na systém Metropolitního plánu po vzoru Prahy (který mimochodem plně podporuji) nemůže být řeč, tento proces by trval minimálně dvojnásobnou dobu.

Ne, opravdu není důvod se radovat, s vaničkou se vylilo i dítě.

Ing. Petr Kunc, místostarosta pro územní rozvoj, dopravu a životní prostředí

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme