Kryje žabovřeská radnice podivné hospodaření společnosti Bytasen?

27. 2. 2012

Zdálo by se, že po pravomocném odsouzení exstarosty Kvapila a nedávném usvědčení extajemnice Kučerové ze zpronevěry se na žabovřeské radnici začalo blýskat na lepší časy. Opak je však pravdou. Vedení radnice zřejmě kryje netransparentní nakládání s veřejnými prostředky,“ uvedl Jindřich Zuziak, předseda klubu zastupitelů za TOP 09 v ZMČ Brno-Žabovřesky.

Z důvodu množících se podnětů občanů i vlastních poznatků k hospodaření s prostředky bytového fondu a dále vzhledem k nedůslednosti či dokonce absenci vlastní kontrolní činnosti úřadu městské části v této oblasti požádali zastupitelé za TOP 09 vedení radnice o možnost nahlédnout do faktur za opravy bytů a bytových domů ve správě městské části, realizovaných společností Bytasen, spol. s r.o. „Při prohlídce faktur za 4. čtvrtletí roku 2010 jsme za přítomnosti zástupce ÚMČ a společnosti Bytasen nalezli řadu oprav bytů, jejichž realizace a následná fakturace vzbudily značné pochybnosti o řádném hospodaření společnosti Bytasen se svěřenými prostředky,“ konstatoval Zuziak. Na základě osobně zjištěných nedostatků jsme požádali o poskytnutí kopií označených dokladů. „Přes naše ujištění, že kopie dokladů použijeme k sumarizaci zjištěných nedostatků, pochybení a překročení kompetencí společnosti Bytasen při opravách bytů ve správě městské části a jejich následnému předložení radě a zastupitelstvu městské části, byla naše žádost zamítnuta,“ podivuje se Zuziak.

Kopie dokladů odmítla poskytnout tajemnice úřadu městské části s vědomím starosty a místostarostů se zdůvodněním, že tyto informace nepovažuje za relevantní pro činnost zastupitele ve smyslu § 82 c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. „Považuji za skandální, že radnice odmítá poskytnout zastupitelům dokumenty, které jednoznačně souvisejí s výkonem funkce zastupitele, protože prostředky z bytového fondu jsou součástí rozpočtu městské části a hospodaření s nimi součástí celkového hospodaření radnice,“ sdělil Zuziak.

 

Vedení radnice městské části Brno-Žabovřesky tedy zřejmě nemá zájem na řádném hospodaření se svěřenými prostředky. Ostatně i ve shora uvedeném případu extajemnice Kučerové se vedení radnice stavělo spíše do pozice mrtvého brouka, než aby aktivně vystupovalo proti rozkrádání veřejných prostředků“, dodal Zuziak.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme