Královo Pole opět v zajetých kolejích

Vrátila se doba temna

16. 1. 2012

Královo Pole opět v zajetých kolejích, vrátila se doba temna Dne 2.12. 2011 byla na radnici v Králově Poli ustavena nová koalice ve složení ČSSD, ODS a stafáž se jim k tomu rozhodla udělat KDU-ČSL. Bez hlasů KDU-ČSL by tato koalice nemohla vzniknout, protože dodala potřebné hlasy, když se jeden člen ODS na toto zasedání Zastupitelstva nedostavil.

Přes ušlechtilé proklamace tato koalice přistoupila k ořezávání transparentnosti činností ÚMČ Brno-Královo Pole. „TOP09 byla během ročního působení ve vedení Radnice hlavním nositelem zvyšování transparentnosti, asi proto se stala v očích ODS ze spojence přes noc největším nepřítelem,“ hodnotí situaci v Králově Poli zastupitel za TOP 09 Daniel Valenta. Jak si jinak vysvětlit to, že strana, která získala ve volbách třetí nejvyšší počet hlasů, je rázem odříznuta od téměř všech komisí, Výjimkou je naše účast pouze v redakční radě a kulturní komisi,“ vyjmenoval Valenta. Dokonce i KSČM má v komisích vyšší zastoupení, než TOP09. Co se týče komisí, které mají nějakou spojitost s nakládáním s majetkem městské části (majetková, bytová, hodnotící, na které se vybírají firmy pro zhotovování zakázek), byla opozice zcela eliminována, ač bylo zvykem v těchto komisích mít alespoň jednoho člena opozice.Nová koalice si pro jistotu také zajistila většinu v kontrolním výboru, jehož předsedou navíc zvolila komunistu. Padlo tím nepsané pravidlo, že předsedou výboru bývá zástupce nejsilnější opoziční strany. Význam názvu výboru v Králově Poli nebude moci být také naplněn.

Již na Zastupitelstvu dne 19.12.2011 se nová koalice pokusila zrušit přidělování bytů v domech, které jsou zařazeny do privatizace, formou aukcí. „Aukce prosadila TOP09 s podporou koaličních partnerů ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, aby se zabránilo podivným machinacím, které s těmito byty probíhaly v předchozích volebních obdobích, sdělil Valenta. „Naštěstí byl tento materiál připraven tak amatérsky, že musel být stažen z jednání a pravděpodobně už jen do příštího zasedání Zastupitelstva platí transparentní způsob přidělování formou aukcí nadále,“ doplnil Valenta.

„Další ukázkou náhlé změny postoje bývalých koaličních partnerů bylo , že v rámci zvyšování transparentnosti TOP 09 navrhla změnu Metodiky přidělování veřejných zakázek tak, aby zakázky na opravy bytů byly zveřejňovány na internetu již od předpokládané hodnoty zakázky 20 000,- Kč. Přestože v době přípravy materiálu neměla ODS ani KDU-ČSL k našemu návrhu nejmenších námitek, na Zatupitelstvu již jako partneři nové koalice, materiál zamítli,“ zhodnotil postup koalice Valenta. Radnice tak stále dokola oslovuje tytéž firmy a tímto krokem by se dala možnost přihlásit se do výběrového řízení dalším.

„Pověstnou třešínkou na dortu je to, že koalice také odhlasovala snížení frekvence konání zasedání Zastupitelstva na nejzazší zákonem povolenou mez, a to jednou za tři měsíce. Zároveň si noví neuvolnění místostarostové nechali odsouhlasit měsíční odměnu v maximální zákonem povolené výši, která činí cca 34 500,- Kč, což je v Králově Poli bezprecedentní počin, ukončil Valenta výčet změn po ustavení nové koalice v Králově Poli. Všechny tyto skutečnosti svědčí o tom, že po ročním záblesku naděje, kdy skutečně probíhaly kroky k tomu, aby zde radnice byla pro občany, byznys opět zvítězil a vrací se doba temna, jako tomu bylo po minimálně dvě předchozí volební období. Daniel Valenta zastupitel ZMČ Brno-Královo Pole za TOP 09

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme