KACER (TOP 09): Město s vizí a koncepčním plánováním

1. 10. 2014

V současné době není v zásadě jisté, kam město směřuje a co chce. Chybí vize a naplňování zvolené strategie města a spíše jsou přijímána nekoncepční řešení bez otevřené diskuze. TOP 09 to chce změnit a dokázat tak, že Brno má na víc.

Nejzásadnější je mít vizi směřování města a k ní i zvolenou strategii, jak ji naplňovat. Včetně konkrétních cílů, odpovědností a harmonogramu. V současnosti existuje spíše hodně materiálů, které se tváří jako strategické a jejich místo je v zásuvkách či bůh ví kde. „Chceme změnit dosavadní trend a na přípravě vize a strategie spolupracovat s veřejností i tou zahraniční, která ve městě žije či pracuje, odborníky, vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a všemi ostatními institucemi tak, aby vznikl kvalitní dokument, který následně budeme společně naplňovat,“ uvedl Jaroslav Kacer. Město se má více zaměřit na propagaci a snažit se přivést další významné investory a zaměstnavatele. „Všem potenciálním zájemcům o příchod do města je nutné popsat všechny klady, jako výborná poloha, vzdělaní obyvatelé, mnoho vysokých škol a studentů, a také jim představit vizi a zvolenou strategii,“ dodal Kacer.

„Motorem rozvoje města je výstavba a proto za zásadní považujeme změnu přístupu k územnímu plánu. Zasadíme se o vytvoření metropolitního plánu po vzoru měst, jako jsou Kodaň, Amsterdam, Vídeň, Curych,“ uvedl Jaroslav Kacer.  Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá, těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. „Metropolitní plán je lidsky přijatelnější a jednodušší. V neposlední řadě povede k omezení korupce, neboť bude mít jasná pravidla a lidé se v něm vyznají tak, že všichni budou mít rovné a transparentní podmínky,“ dodal Kacer. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. „Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta, která by byla pojatá jako skupina mezinárodních odborníků z řad architektů a urbanistů,“ uvedl Jaroslav Kacer. Tato instituce by se vyjadřovala k zásadním věcem jako je například Jižní centrum, nádraží apod. a také by projednávala zadání architektonických a urbanistických soutěží či studií a v neposlední řadě zadání a řešení regulačních studií.

 HLAVNÍ MĚSTO DRONŮ A ROBOTŮ

„Jednou z konkrétních vizí směřování města v oblasti vědy, výzkumu a inovací by mohla být ambice, aby se Brno stalo v  budoucnosti hlavním městem dronů. Je to jen jeden z možných návrhů, který by mohl projít otevřenou diskuzí se všemi stakeholdry. Tak nějak podobně začal rozkvět Silicon Valley (křemíkového údolí) v Kalifornii,“ uvedl Jaroslav Kacer. Toto odvětví má velkou budoucnost v nejrůznějších odvětvích, ať průmyslu, zemědělství, logistice apod.  Právě zde vidí TOP 09 velký prostor pro město, která má mnoho univerzit a vědeckých institucí, nadaných studentů, podnikatelských subjektů na špičkové technické a technologické úrovni. ‚‚Je důležité si ale uvědomit, že bude nutné řešit krom samotného vývoje jednotlivých komponent a celku, také bezpečnost, legislativu či školení obsluhy apod.  Proto je zde velký potenciál pro subjekty na území města,“ dodává Jaroslav Kacer. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme