Kacer: Předkládáme opoziční účet brněnské koalici

2. 3. 2015

Nová radniční koalice začala působit ve vedení města od úterý 25. listopadu 2014, kdy proběhlo ustavující Zastupitelstvo města Brna po komunálních volbách. Tento čtvrtek tomu bude 100 dní od vytvoření Rady města, proto TOP 09 předkládá opoziční audit jejich působení.

Zcela respektujeme tuto dobu, jako časový prostor pro seznámení se s problematikou a přípravou následných kroků či diskuzí uvnitř koalice, i když dva koaliční subjekty mají již dostatečné zkušenosti z řízení města. Očekávali bychom proto v této době představení programového prohlášení rady, ve kterém by měl být jasně definován směr, kterým se bude město ubírat v dalším období. Jak se stalo již pravidlem v našich zeměpisných šířkách, vystavujeme náš opoziční účet za prvních sto dní,“ uvedl Jaroslav Kacer, zastupitel města Brna za TOP 09 a předseda regionální organizace TOP 09 Brno-město.

Pozastavení privatizace

Prvním ne zcela zvládnutým rozhodnutím byla nečekaná zpráva o pozastavení privatizace bytového fondu na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna. Neuváženě se tak učinil krok A a o následném kroku B se přemýšlelo až poté. Rada města Brna se touto problematikou zabývala až v polovině ledna, kdy oficiálně privatizaci pozastavila. Vytvořila pracovní skupinu pro posouzení pravidel prodeje bytů, ve které však nejsou zástupci opozice. Dále zadala dvěma právním kancelářím právní posouzení současných pravidel. Následně náměstkyně vyzvala politické kluby, aby do konce ledna doručily svá stanoviska k současným pravidlům.

 „Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé nás seznámí s důvody jejich rozhodnutí, s konkrétními problémy, s návrhy, jak je řešit, a představí nám svou koncepci privatizace k připomínkování. To se však doposud nestalo,“ uvedl Jaroslav Kacer. „Stanovisko jsme ve stanovém termínu odeslali. Trváme v něm na našem volebním programu. Možnost privatizovat obecní byty by měla být pro všechny, kteří o to požádají. Nemělo by se však jednat o diskontní výprodej. Při stanovení ceny by se mělo vycházet z ceny obvyklé, která reflektuje skutečný stav konkrétního bytu či domu. Sleva by měla být poskytována pouze podle délky nájemního vztahu, což by zabránilo řadě spekulací. Navrhujeme transparentní stanovení seznamu nemovitostí či oblastí, ve kterých si město hodlá ponechat bytové či nebytové prostory. Nelze jen řešit otázku prodeje, ale musí se vědět, co dál, k jakému účelu budou použity získané finanční prostředky, a proto navrhujeme aktualizaci strategie v oblasti bytové a majetkové včetně koncepce jejich dalšího rozvoje. Vše je nutné dostatečně prodiskutovat, a to se všemi subjekty zastoupenými v zastupitelstvu, “ dodal.

Slučování nemocnic

Jako slon v porcelánu si počínali odpovědní zástupci  návrhem na slučování městských nemocnic. Záměr totiž prezentovali prostřednictvím médií a zapomněli ho komunikovat s řádem Milosrdných bratří – vlastníkem nemovitostí, ve kterých působí Nemocnice milosrdných bratří,“ zdůraznil Kacer. Tato problematika má konsekvenci s prodloužením smluvního vztahu mezi městem a řádem Milosrdných bratří. Z toho vyplývá, že s městskými zdravotnickými zařízeními to může být v budoucnosti ještě zajímavé. „Nemocnice Milosrdných bratří byla podle mého názoru za poslední dobu řízena profesionálním manažerem Josefem Drbalem. Za jeho vedení se tak snížil příspěvek od zřizovatele o stodeset miliónů korun,  na rozdíl od Úrazové nemocnice,“ doplnil Kacer. Viditelná úspora města byla za čtyři roky čtyřicet miliónů korun a sedmdesát miliónů bylo využito na investice. To dokládá zcela nezpochybnitelné manažerské schopnosti při řízení specifických zařízení, jako jsou nemocnice. „Jen doufám, že celá záležitost nenese podtext nelichotivé vlastnosti, že úspěch se v našich zemích neodpouští,“ spoléhá Kacer.

Řízení městských společností

Souhlasíme s principem řízení městských společností tzv. německým modelem, kdy v představenstvech jsou odborníci a dozorčí radě politici. Jen doufáme, že se nepodaří vytvořit nový východoněmecký model řízení,“ vysvětlil Kacer. V současnosti se zmenšila velikost jednotlivých orgánů.  V představenstvech společností sedí převážně zástupci koalice-politici. Zástupci opozice jsou v pěti dozorčích radách městských společností z celkem devíti v majoritním vlastnictví města Brna. Záměrem je i posouzení vytvoření městského holdingu, avšak mělo by to být daleko úspornější. „Zcela chápeme, že se jedná o postupný proces a necháme se překvapit, zda výsledek bude opravdu ku prospěchu města. Některým zástupcům se může ve funkcích zalíbit a nebudou se jich chtít vzdát,“ dodal Kacer.

Smírné řešení mezi Dopravním podnikem a Škoda transportation

Ne zcela se ztotožňujeme s výsledkem smírného řešení mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna a Škoda transportation, které bylo dohodnuto na dvou prosincových jednáních. Je samozřejmě otázkou pohledu, zda bylo možné vyjednat více, ale ta rychlost nás překvapila,“ uvedl Kacer. Dopravní podnik podepsal v roce 2006 rámcovou smlouvu se společností Škoda transportation, a to na dodání až 100 kusů nových tramvají. Celkově podnik odebral dvacet devět kusů (devět z nich bylo placeno z dotací EU). Součástí podepsané smlouvy byla i inflační doložka. Minulé vedení města a podniku tuto problematiku řešilo laxně a vytvořil se tak dluh téměř sto čtyřiceti miliónů korun. Společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Předmětem smírného řešení sporu je prominutí tohoto závazku, avšak nakoupení nových dvaceti vozů tramvají T13 Porsche v hodnotě přes 1,1 miliardy korun. Rámcová smlouva platí do konce roku 2016, a proto je možné toto realizovat formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Na druhou stranu oceňujeme snahu primátora změnit dosavadní zaběhnuté praktiky. Čas ukáže, zda se to podaří či nikoliv. Osobně jsem byl jmenován předsedou Komise smart city Rady města Brna a tam vnímám velké porozumění a podporu, což mě zcela naplňuje,“ uzavřel Kacer.

Jaroslav Kacer

člen ZMB

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme