Kacer: Jsme konstruktivní opozicí

8. 10. 2015

Několik postřehů ze zasedání Zastupitelstva města Brna, které se konalo 6.10.2015

ZAŘAZENÍ BODU – ODVOLÁNÍ NÁMĚSTKA HOLLANA
Zástupci Komunistické strany přišli s návrhem o zařazení bodu s požadavkem na odvolání náměstka primátora Matěje Hollana. Zařazení tohoto bodu jsme nepodpořili. Osobně nemám rád výstřely do tmy jen proto, aby se něco dělo.

KONSTRUKTIVNÍ OPOZICE
Snažíme se být konstruktivní opozicí a hledat řešení. Nechceme za každou cenu všechno negovat jen proto, že jsme v opozici. Za to jsme však kolegy v opozičních lavicích (především ODS a ČSSD) někdy kritizováni. Nám to ale nevadí. Důležitější než obstrukční jednání je prospěch pro město a jeho obyvatele. Proto jsme například podpořili i novou vyhlášku, kterou se vydává statut města Brna, investiční dotaci nadaci Partnerství na dobudování infrastruktury městské farmy, podpora mládeže, tělovýchovných aktivit či kultury a památek apod.

LETECKÁ LINKA
Podpořili jsme záměr založení společnosti na podporu vytvoření významného leteckého spojení z Brna ideálně s návazností i na zaoceánské lety. Přestupním bodem by mohl být např. Mnichov. Do této společnosti by mohli vstoupit i podnikatelé či akademická sféra. Po počáteční investici by se spojení mělo stát samofinancovatelné. Letecké spojení z Brna je dobré a přínosné pro rozvoj města a podporu sektoru vědy, výzkumu a inovací, podnikání či zaměstnanost v high tech sektoru. Nějakou dobu totiž bude ještě trvat vybudování vysokorychlostního vlakového spojení, které by požadavek na efektivní spojení evropských destinací s Brnem splňovalo. Na výjezdním zasedání Komise Smart City RMB jsme se od českého konzula v Rakousku dozvěděli zajímavou zprávu o nové promo akci, na které se domluvily rakouské a české dráhy. Cesta z Vídně do Brna a naopak trvá nově hodinu a pět minut a stojí 9 €, pokud si jízdenku zakoupíte 4 dny předem. Začíná svítat….?

VELETRHY BRNO
Dostali jsme informativní zprávu o postupu v rámci odkupu akcií od Messe Düsseldorf. Součástí tohoto materiálu byly náklady za poradenství. Nově byla údajně v souladu s metodikou města vybrána společnost Patria Corporate Finance, které se doposud zaplatily 3 milióny korun. Navrhoval jsem, aby v nejbližší době proběhlo jednání o osudu a dalším směřování Veletrhů Brno napříč politickým spektrem v zastupitelstvu. K tomu mě vedla informace v úvodu předložené zprávy o možné neschopnosti současného managementu. Musíme tedy vědět, co s majoritou budeme dělat a jak budeme dále s areálem Veletrhů Brno nakládat.

BYTOVÁ POLITIKA
Na základě interpelace z posledního zastupitelstva jsem dostal neúplnou odpověď na otázku o dalším směřování bytové politiky ve městě. Již v březnu jsem upozorňoval na nutnost aktualizace Strategie bydlení města a Generelu bydlení města, které je možné najít na internetu a kde je stále uvedena privatizace, jako jeden z cílů. To bylo zrušeno a další osud není znám. Dále jsem požadoval vyčíslení nákladů na nové posudky pro stanovení ceny obvyklé bytových jednotek. Otázkou jsou i případné další náklady ze soudních sporů. Připomněl jsem i přípravu metodiky pro znalce oceňující majetek města dle vzoru bankovního sektoru.

JKC – FILHARMONIE BRNO
V rámci bodu navýšení neinvestičního příspěvku Filharmonii Brno se vytváří nová pozice PR manažera na 0,5 úvazku na podporu výstavby Janáčkova kulturního centra. Je to nesystémový postup, neboť na Brněnských komunikacích vzniká tým na přípravu a realizaci tohoto centra.

VEŘEJNÁ DOPRAVA
Po vystoupení některých zástupců městských částí jsme podpořili původní koncepci o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících. Jedná se o kompromis, ne vždy lze vyhovět všem. To by se mělo v budoucnosti změnit.   Měli bychom se totiž opřít o průběžná analytická data a ne jen nějaký průzkum provedený jednou za rok. Je však potřeba zajistit sběr dat (DPMB, BKOM, Odbor dopravy apod.), která budou nápomocná při plánování dopravy tzv. městského grafikonu.

VSTUPENKY MOTO GP 2015
Po obdržení písemných odpovědí na mé interpelace z posledního jednání ZMB jsem si připadal jako Vlasta Burian ve filmu „U pokladny stál“, kdy mu místo bahna dali zuby. Požádal jsem o seznam osob, které si vyzvedly vstupenky na Moto GP ČR v roce 2015. Dostal jsem však jakýsi seznam, kde byli vedle zastupitelů uvedeni i nezastupitelé, všichni radní byli zvýrazněni, přičemž nebylo jasné, zda se akce opravdu zúčastnili. Požádal jsem tedy o upřesnění, konkrétně o seznam osob, které si lístky vyzvedli a kteří radní se akce zúčastnili. Snad to napodruhé vyjde.

OHŇOSTROJE, BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY
K této akci se vztahuje má interpelace z červnového jednání, kdy jsem se dotazoval na zábor celého parkoviště na Dominikánském náměstí a přítomnost mnoha strážníků MP. Zajímalo mě to i po finanční stránce. Dostalo se mi odpovědi, že se jedná o akci Brno-město uprostřed Evropy. Na opětovný dotaz na náklady mi bylo sděleno jedno číslo a informace, že náklady byly čerpány dle smlouvy. Následně jsem se zajímal o pozemky, které má společnost SNIP&CO pronajaté, tedy o výši nájmu a kdo pronájem schválil. Zajímaly mě samozřejmě i náklady Městské policie a DPMB spojené s touto akcí. Uvidíme, zda se mi napotřetí dostaneme kýžené odpovědi.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
Po posledním zasedání zastupitelstva a zcela zmateném projednávání další změny Územního plánu města Brna z roku 1994 jsem se v rámci interpelací rozhodl zjistit, kdo je členem Pracovní skupiny pro tvorbu města, zda a v jaké výši jsou jednotliví členové honorováni a jaké jsou dosavadní výstupy z této pracovní skupiny. Dále mě zajímalo, zda je možné vyvrátit informaci, že se čeká na pozbytí platnosti současného územního plánu v roce 2020, kdy by nastala na celém území města Brna stavební uzávěra. Dosavadní přijaté změny by pak byly následně použity pro tvorbu nového územního plánu, který by pak byl jednoduše schválen. Rozvoj města bez výstavby a tvorby nových pracovních míst si však neumím představit.

PRÁVNÍ ODBOR
Navrhl jsem zřízení nového právního odboru, který by formou sdílených služeb pracoval pro celý magistrát ve všeobecných věcech jako např. veřejných zakázkách. Pokud by to bylo žádoucí zůstali by na jednotlivých odborech „právníci specialisté“, kteří jsou odborníky např. na veřejnou podporu v případě Odboru implementace evropských fondů nebo na finanční trhy v případu Odboru rozpočtu a financování.

Jaroslav Kacer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme