Kacer: Chybí jasná koncepce bytové politiky města Brna

14. 9. 2015

Privatizace, projekt na podporu Ph.D. talentů, územní plán a mnoho jiného. Aneb několik postřehů Jaroslava Kacera k zasedání Zastupitelstva města Brna.

PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA
Na programu jednání byly tři body s návrhem na schválení prodeje domů či domovního celku se slevou 25%. Jedná se o tři případy z celkového počtu 25, kterých se primárně dotýká rozhodnutí města o zrušení pravidel prodeje obecního bytového fondu. Tito nájemci již v minulosti obdrželi nabídku od města a rozhodli se přistoupit na novou nabídku a nesoudit se s městem. Tyto body byly schváleny. I my jsme je podpořili, i když se nejedná o systémové řešení.

PROČ? Nejdříve se udělal krok A, tedy zrušení pravidel prodeje obecního bytového fondu a o kroku B, následném postupu, se ani neuvažovalo. Za tři čtvrtě roku se od tohoto rozhodnutí nic neudělalo. Chybí jasná koncepce bytové politiky města. Chybí údaje o majetku města a nakládání s ním (energetická náročnost, cenová politika apod.). I přes mé upozornění se nezměnily ani neupravily strategické dokumenty týkající se bytové politiky.

NÁVRH: Po zkušenostech z minulosti je nutností připravit a prodiskutovat metodiku pro znalce, kteří budou pro město zpracovávat posudky. Pro příklad si můžeme zkušenosti z bankovního sektoru.

OTÁZKY: Jaký bude další postup v oblasti bytové politiky a případné privatizace bytového fondu? Do tohoto procesu je nutné zapojit všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu města. Kolik z 25 domů přistoupilo na novou nabídku města ohledně prodeje domů či domovních celků? Kolik se jich bude soudit a jaký bude kvalifikovaný odhad nákladů města v případě soudních sporů?

PROJEKT NA PODPORU PH.D. TALENTŮ
Na začátku jednání zastupitelstva, v bodě schvalování programu, vystoupil zástupce KDU-ČSL s návrhem o stažení bodu na podporu Ph.D. talentů, neboť si podle něj konkuruje s projektem Somopro. Vystoupil jsem, že to tak není a že je dobré vést k tomuto bodu diskuzi, protože do konce září se musí poslat žádost. Nakonec se mi podařilo, aby bod zůstal na programu. V samotném projednávání této problematiky nezazněly žádné závažné důvody pro neschválení tohoto bodu. Zástupci KDU-ČSL samozřejmě tento materiál nepodpořili. Dle mého názoru se jedná o kvalitní projekt, který bude spolufinancován z EU (Horizon 2020). Projekt vyvolá synergický efekt v podobě příchodu dalších špičkových Ph.D. studentů, kteří budou placeni z rozpočtů daných univerzit. Již na Komisi Smart City RMB byl na základě mého požadavku materiál rozšířen o seznam všech zapojených univerzit. Na projektu se dohodly všechny brněnské univerzity. My jsme byli v tomto bodě pro.

POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA
Projednávání tohoto bodu provázel zmatek nad zmatek. Někteří zastupitelé v obědové pauze dokonce prohlašovali, že nevěděli, o čem hlasují. Jednalo se o návrh pořízení změn souboru 43. Navíc se ještě budou projednávat a schvalovat změny souborů 41 a 42. Tento zvolený postup zcela popírá moderní trendy v oblasti územního plánování a je skoro nemožné se v něm vyznat. Normální občan nemá ani šanci. Možná je to cílem. De facto se staví na schváleném Územním plánu z roku 1994, kde jsou uplatňovány trendy ze 70. a 80. let. V pátek bylo změněno usnesení k této problematice a na setkání předsedů klubů zaznělo, že se vždy vyšlo vstříc názorům městských částí. To ale není pravda. Osobně jsem dal na názor příslušné komise a o rozporuplných bodech jsem nechal hlasovat samostatně. Pro rozvoj města je důležitá další smysluplná výstavba a ne konzervace. Důležitým faktorem jsou lidé.

VELKÁ CENA MĚSTA BRNA
Na začátku zastupitelstva se diskutoval zápis z mimořádného jednání ZMB, kde měl zástupce ČSSD jako ověřovatel připomínky. Nakonec byl zápis schválen beze změny. Jako poslední bod jsme brali na vědomí informaci z Vlády ČR a podpory Spolku, který by byl organizátorem Velké ceny. Ministryni školství mládeže a tělovýchovy bylo uloženo najít řešení.
NÁVRH: Pravidelné informování ohledně záležitostí Spolku a Velké ceny. Zastupitelstvo by mělo projednávat případné cenové nabídky či vyhlášení výběrových řízení. Požadoval jsem v interpelacích předložení jmenného seznamu zastupitelů a zaměstnanců úřadu, kteří si vyzvedli vstupenky na Moto GP ČR včetně charakteru (VIP, volná tribuna).

VELETRHY BRNO
Opakovaně jsem požadoval zapojení všech politických subjektů v Zastupitelstvu města Brna při jednání o osudu společnosti Veletrhy Brno a případně dalšího využití areálu, kdyby město Brno získalo majoritní podíl. Co s areálem BVV či jak vypadá materiál, který si vedení města nechalo zpracovat, je prý z důvodu vyjednávání tajné. Podle kuloárních informací jej však zná management Veletrhů Brno. Proč jej tedy nemá k dispozici opozice? Pokud se má vést regulérní diskuze o nabytí majoritního podílu města, je nutné vědět, co s tím město bude dělat a případně, jak bude dále postupovat. To je nutné dostatečně prodiskutovat napříč politickým spektrem.

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU
Byla schválena metodika na podporu vrcholové sportu. Bohužel tam stále zůstala položka fixních nákladů, která by si jistě zasloužila podrobnější diskuzi. Nakonec byl stažen bod o podpoře spolku Centrum olympijských nadějí, který neobsahoval všechny potřebné náležitosti.

OBECNĚ
Hodně bodů z oblasti majetkové či odboru zdraví obsahovalo chyby, které naši zástupci prezentovali již na jednotlivých komisích.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Štítky