Jak se (ne)hasí požár jménem privatizace

9. 3. 2015

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl odpovědnou náměstkyní zažehnut požár jménem „privatizace obecního bytového fondu“. Vyjádřila se k pozastavení privatizace bytů, i těch již schválených a projednávaných.

Neuváženě se učinil krok A, o následném kroku B se pak přemýšlelo až ve chvíli, kdy oheň již plápolal. Rada města Brna se touto problematikou zabývala až v polovině ledna a oficiálně privatizaci pozastavila. Vytvořila pracovní skupinu pro posouzení pravidel prodeje bytů, ve které však nejsou zástupci opozice. Dále zadala dvěma právním kancelářím zpracování právního posouzení současných pravidel. Následně náměstkyně vyzvala politické kluby, aby do konce ledna doručily svá stanoviska k současným pravidlům. Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé nás seznámí s důvody jejich rozhodnutí, s konkrétními problémy, s návrhy, jak je řešit, a představí nám svou koncepci privatizace k připomínkování. To se však nestalo.

Chápu rozhořčení lidí, kteří jsou již v závěrečné fázi privatizace včetně schváleného úvěru či hypotéky a nyní neví, co bude dál. Pochybnosti o jednotlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti pro některé vyvolené existují. Problematika však není jednoduchá a nebude ani spravedlivá v návaznosti na historii rozhodování.

My jsme ve stanovisku trvali na našem volebním programu. Možnost privatizovat by měla být pro všechny, kteří o to požádají. Nemělo by se však jednat o diskontní výprodej, při stanovení ceny by se mělo vycházet z ceny obvyklé, která reflektuje skutečný stav. Sleva by měla být poskytována pouze podle délky nájemního vztahu, což by zabránilo řadě spekulací.

Navrhujeme transparentní stanovení seznamu nemovitostí či oblastí, kde si město hodlá ponechat bytové či nebytové prostory. Nelze řešit jen otázku prodeje, ale musí se vědět co dál, k jakému účelu budou použity obdržené finanční prostředky. Proto navrhujeme aktualizaci strategie v oblasti bytové a majetkové včetně koncepce jejich dalšího rozvoje. Vše je nutné dostatečně prodiskutovat, a to se všemi subjekty.

Jaroslav Kacer

člen ZMB 

Brněnský metropolitan, 03/2015

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme