Co nového se rodí na poli smart city?

5. 5. 2015

Podstatou práce opozičního zastupitele není jen kritika, ale i rozumné zapojení do činnosti samosprávy, je-li příležitost. Jako předseda Komise smart city RMB bych vám rád představil některé novinky z této oblasti.

Jsem velmi potěšen, že se podařilo vytvořit podle mého názoru dobrý a fungující „smart“ tým. Zvláště chci vyzdvihnout i úředníky z Kanceláře strategie města MMB, kteří jsou podle mě lidmi na správném místě.

Iniciativně nyní připravujeme změnu interních procesů a digitalizaci oběhu materiálů, aby do sebe vše zapadalo, bylo provázáno a vedlo k daným cílům včetně evaluace. Důležitá jsou otevřená data a také princip modularity.

Připravili jsme návrh krátkodobé strategie Smart city Brno, v níž jsme definovali tři základní kroky. Primárním cílem je příprava koncepčního dokumentu Smart city Brno 2050 včetně měřitelných cílů, harmonogramu a odpovědnosti. Dále se rozpracovává banka nápadů, laboratoř řešení, ekosystém všech účastníků a také portfolio odborníků.

V únoru jsme se přihlásili do projektu Smarter Cities Challenge 2015 s očekávaným výstupem doporučení v energetické koncepci. V březnu jsme se stali součástí konsorcia přihlášeného do projektu EU Horizon 2020, jehož cílem je zlepšení kvality ovzduší a snížení uhlíkové stopy. V dubnu jsme vstoupili do konsorcia jako tzv. následující město pro Horizon 2020 Lighthouse, týkající se dopravy, energetiky a informačních technologií. Tyto projekty provází velká mezinárodní konkurence, a nemusí tedy vyjít.

V květnu pojedou zástupci města do Tallinnu, kde se bude rovněž diskutovat o problematice smart city. A na červen připravujeme setkání se zástupci blízké Vídně, především z důvodu vzájemného předávání zkušeností, příkladů dobré praxe a další spolupráce.

Podrobnější informace k problematice SMART CITY v Brně naleznete zde.

Jaroslav Kacer, předseda Komise Smart city RMB

Brněnský metropolitan, 05/15, str. 4

Štítky