Brněnská TOP 09 chystá program pro město

11. 7. 2021

TOP 09 Brno se již nyní pečlivě připravuje na komunální volby, ve kterých bude chtít občanům jihomoravské metropole nabídnout řešení problémů, které se bezprostředně týkají každého z nás. Na poslední programové konferenci se členové zaměřili na 7 témat a představili základ svého plánu, kterým chtějí Brno posunout vpřed.

Pro město inteligentní a digitální

Naším hlavním cílem je velká digitalizace celé samosprávy města Brna, zapojení nových inteligentních a propojených systémů a také velmi zodpovědná politika, která Brnu v rozpočtu ušetří nemalé peníze a umožní je využít tak, aby Brno mohlo daleko rychleji růst, a především se lépe připravovat na budoucnost. Zdigitalizujeme služby města pro občany a optimalizujeme formuláře, kde bude potřeba zadávat jen nebytné údaje. Chceme z Brna ještě více živé, moderní a kosmopolitní město. 

Kdo za tím stojí:  Tomáš Aberl, Pavel Urubek, David Slavíček a další

Pro město průjezdné i průchozí

Doprava v Brně se musí více vyvážit, aby se z ní nestala jedna velká noční můra. Musí proto poskytovat více možností a alternativ. Vybudujeme systém, díky kterému se z každé městské části bude dát dostat bezpečně do centra na kole. Ulevíme tím jak MHD, tak především automobilové dopravě. Město Brno bude díky inteligentnímu systému semaforů lépe a plynuleji průjezdné. Musí se také stát bezpečnějším a komfortnějším pro chodce, a to vč. vozíčkářů nebo maminek s kočárky. Centrum města uděláme více pro pěší.

Kdo za tím stojí: Tomáš Aberl

Pro udržitelný život ve městě

Vyřešíme přeplněné popelnice a všudypřítomný rozfoukaný odpad častějším a chytřejším svozem odpadů. Zároveň zjednodušíme pravidla pro platbu poplatků za odpad – zrušením výjimek zachováme výši poplatku na stejné úrovni, ale získáme víc peněz do městské kasy. Zelené střechy jsou budoucností města, ale k jejich efektivnímu využití je potřeba hledat nové technologie, které již dnes na trhu existují. A přesně těm chceme dát v Brně prostor. 

Kdo za tím stojí: Tomáš Bernard

Pro školství z 21. století

TOP 09 sází na vzdělání. Základní vzdělání je vstupenkou do života, chceme podporovat učitele základních škol, protože ti rozhodují o tom, jaký vztah si děti ke škole osvojí. Zajistíme kvalitní lektory s praxí. Musíme také daleko více dbát na výuku jazyků a tělesné výchovy – zkrátka i zkostnatělý systém školství přizpůsobit moderní době.

Kdo za tím stojí: Anna Putnová. 

Pro město kulturní

Kultura si během koronavirové krize zažila problémy jako málokteré odvětví. Chceme zodpovědně podporovat oblast kultury ve městě a za pomoci odborných univerzitních pracovišť pravidelně vyhodnocovat dopad vynaložených prostředků. Zároveň nechceme stát v cestě street kultuře, a proto budeme podporovat soukromé akce pro občany typu Jaselská Open. Budeme se snažit přiložit ruku k dílu a propagovat akce vytvořením jednoduché aplikace, kde občan nalezne vše, co se ve městě děje. Zasadíme se o to, aby Brno bylo městem, které získá titul hlavní evropské město kultury 2028.

Kdo za tím stojí: David Slavíček

Pro zdravou rodinu a solidární společnost

V našem městě je poměrně pestrá nabídka sociálních služeb a různorodých aktivit pro seniory. Chybí v nich však lepší orientace a ucelený přehled, aby našli na jednom místě vše potřebné. Vytvoříme proto speciálně pro seniory nový informační portál, který bude uživatelsky jednodušší a přehlednější. V něm najdou na jednom místě komplexní přehled vzdělávacích, kulturních, pohybových a společenských aktivit a přehled sociálních služeb pro seniory města Brna, včetně důležitých odkazů a kontaktů. Ruku v ruce s portálem zřídíme i telefonní linku pro seniory, kteří nemají přístup k internetu. Najdeme místo pro novou městskou nemocnici.

Kdo za tím stojí: Zdenka Dubová

Pro dostupné bydlení

TOP 09 podporuje a vždy podporovala prodej bytů soukromým majitelům, zejména formou prodeje nájemníkům bydlících v těchto bytech. Prostředky z prodeje bytů a bytových domů navrhujeme investovat do výstavby nových domů s minimální údržbou a nízkými náklady. Zlepšíme a zkvalitníme programy sociálního bydlení. Sociální bydlení v sobě musí nést i prvek odpovědnosti. Cílem sociálního bydlení je posílit uživatele tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se samostatným životem ve společnosti. 

Kdo za tím stojí: Martin Brym

Pro město finančně odpovědné, transparentní a bohatší

Jedním z problémů, kterým čelí správa města, je vypořádat se s korupcí, a to především v městských firmách. Všechny městské společnosti by proto měly přijmout normu ISO 37001, což je v současné době nejnovější a nejpřísnější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. Díky ní se město stane důvěryhodnější. Zrevidujeme poplatky za elektrické jističe, čímž ušetříme hromadu peněz, které se zbytečně platí energetickým společnostem. 

Kdo za tím stojí: Pavel Urubek

Programová konference TOP 09 Brno

Andrea Lukáčová, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 11. července 2021

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme