Střípky z Celostátního sněmu TOP 09

2. 11. 2011

Vážení členové TOP 09,

ve dnech 22.10. a 23.10.2011 se v Hradci Králové uskutečnil 2. Celostátní sněm TOP 09.
Za břeclavský region se sněmu zúčastnili jako delegáti s hlasovacím právem poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Schejbalová a předseda MO Břeclav František Čech.

Jak jste jistě zaznamenali, jednalo se o sněm volební. Byl zde opět na další období zvolen předsedou pan Karel Schwarzenberg, který byl také sněmem navržen jako kandidát na prezidenta republiky. Prvním místopředsedou byl rovněž opakovaně zvolen pan Miroslav Kalousek. Oba získali stejný počet hlasů!

Dále proběhly volby dalších místopředsedů, předsednictva a výkonného výboru. Krajským výborem TOP 09 Jihomoravského kraje byla do Předsednictva TOP 09 navržena poslankyně Jaroslava Schejbalová. Tento návrh byl v tajném hlasování Celostátním sněmem TOP 09 potvrzen a naše zástupkyně bude v následujícím dvouletém období hájit zájmy krajské organizace v nejvyšším stranickém orgánu TOP 09.

Sněm se po všech stránkach vydařil. Po oba dny se nesl ve velmi přátelském a pracovním duchu. Našimi ministry jsme byli seznámeni se stavem reformních kroků, které jsou nezbytné, jak k zachování finanční stability státu, tak k udržení úrovně zdravotnictví a v neposlední řadě ke stabilizaci sociálního systému. Na sněmu mnohokrát zaznělo, že před námi stojí velké výzvy. K jejich zvládnutí je potřeba erudovaný a jednotný tým, neboť kroky které musíme podniknout budou mnohdy nepopulární s větším či menším dopadem na obyvatele. Ze všech diskutujících bylo však patrné odhodlání se těmto výzvám postavit a úkoly vylývající z vládní odpovědnosti splnit.

Se znělkou doplněnou o videoukázku z večerníčkových krkonošských pohádek: "Nepostávat, nekoukat, makat!" se delegáti rozjížděli do svých domovů.

Více informací najdete na webu TOP 09.

Děkujeme ze Vaši důvěru a se známým topáckým heslem "Úsměvů není nikdy dost"

Vás zdraví

Jaroslava Schejbalová
František Čech

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vojanova 2471/2b
615 00 Brno

info@jmk.top09.cz
telefon: +420 519790321

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Andrea Lukáčová

Andrea.Lukacova@top09.cz

telefon: +420 732550932

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme