Střípky z Celostátního sněmu TOP 09

2. 11. 2011

Vážení členové TOP 09,

ve dnech 22.10. a 23.10.2011 se v Hradci Králové uskutečnil 2. Celostátní sněm TOP 09.
Za břeclavský region se sněmu zúčastnili jako delegáti s hlasovacím právem poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Schejbalová a předseda MO Břeclav František Čech.

Jak jste jistě zaznamenali, jednalo se o sněm volební. Byl zde opět na další období zvolen předsedou pan Karel Schwarzenberg, který byl také sněmem navržen jako kandidát na prezidenta republiky. Prvním místopředsedou byl rovněž opakovaně zvolen pan Miroslav Kalousek. Oba získali stejný počet hlasů!

Dále proběhly volby dalších místopředsedů, předsednictva a výkonného výboru. Krajským výborem TOP 09 Jihomoravského kraje byla do Předsednictva TOP 09 navržena poslankyně Jaroslava Schejbalová. Tento návrh byl v tajném hlasování Celostátním sněmem TOP 09 potvrzen a naše zástupkyně bude v následujícím dvouletém období hájit zájmy krajské organizace v nejvyšším stranickém orgánu TOP 09.

Sněm se po všech stránkach vydařil. Po oba dny se nesl ve velmi přátelském a pracovním duchu. Našimi ministry jsme byli seznámeni se stavem reformních kroků, které jsou nezbytné, jak k zachování finanční stability státu, tak k udržení úrovně zdravotnictví a v neposlední řadě ke stabilizaci sociálního systému. Na sněmu mnohokrát zaznělo, že před námi stojí velké výzvy. K jejich zvládnutí je potřeba erudovaný a jednotný tým, neboť kroky které musíme podniknout budou mnohdy nepopulární s větším či menším dopadem na obyvatele. Ze všech diskutujících bylo však patrné odhodlání se těmto výzvám postavit a úkoly vylývající z vládní odpovědnosti splnit.

Se znělkou doplněnou o videoukázku z večerníčkových krkonošských pohádek: "Nepostávat, nekoukat, makat!" se delegáti rozjížděli do svých domovů.

Více informací najdete na webu TOP 09.

Děkujeme ze Vaši důvěru a se známým topáckým heslem "Úsměvů není nikdy dost"

Vás zdraví

Jaroslava Schejbalová
František Čech

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme