Nový kamerový systém nebo oprava družiny. Moravskou Novou Ves čekají změny.

26. 3. 2015

Pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč využili dobrého počasí a již se pustili do výměny střešní krytiny na budově č.p. 117 (pošta). Do konce měsíce března započneme s realizací přeměny bytu na měšťance na druhé oddělení družiny. Ve výběrovém řízení se podařilo cenu realizace snížit s původně předpokládané částky 1 200 000,- Kč bez DPH na 825 000,- Kč bez DPH.

Na přelomu roku se podařilo zprovoznit kamerový systém, který jistě významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Natolik rozsáhlý kamerový systém provozují v našem okolí pouze okresní města. Zadáno bylo provedení oprav zpevněných ploch u budovy č.p 117, mateřské školy, rozšíření parkoviště v areálu měšťanky, výměna posledních nevyhovujících herních prvků na zahradě mateřské školy.

V dohledné době bude dodán překopávač kompostu na obecní kompostárnu, na který jsme získali 90% dotaci. Podány byly žádosti o dotace na druhou fázi oprav chodníků, rozsáhlou rekonstrukci měšťanky a dále lanové dětské hřiště. Nezbývá než čekat, zda budeme s žádostmi úspěšní.

Vedení městyse postupně zpracovává studie možných záměrů pro toto čtyřleté volební období. Byly zpracovány studie nákladnosti výstavby přístavby nové školní jídelny a kuchyně, která by sloužila i jako společenský sál pro oslavy a menší kulturní akce a také nového zdravotního střediska. Dále bylo zadáno zpracování studií proveditelnosti na cyklostezku do Prušánek a stavbu nové čistírny odpadních vod. Po dokončení studií zastupitelstvo rozhodne, které záměry budou upřednostněny. Objem financí, které má městys k dispozici bez dotací, samozřejmě zdaleka nedostačuje na realizaci všech těchto záměrů.

Marek Košut

starosta Moravské Nové Vsi

zdroj: Zpravodaj Moravská Nová Ves

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme