Vitula: Zero Carbon Economy neboli nízkouhlíková ekonomika v našem regionu

Kraj v tomto směru pokulhává, budeme prosazovat aplikaci nízkouhlíkové ekonomiky při rozhodování kraje. „Na rozdíl od ekologických extremistů nehodláme  nic přikazovat ani zakazovat. Naším cílem je prosazení takového stavu, kdy krajské investice budou podmíněny vysokou úrovní energetické úspornosti,“ sdělil Jan Vitula, kandidát TOP 09 na hejtmana Jihomoravského kraje.

17. 9. 2012

Kraj investuje velký objem prostředků do celé řady oblastí. Ať už se jedná o standardní investice do budov, které vlastní nebo prostředky vkládané do podpory dopravy (IDS). Rovněž ze svého rozpočtu kraj poskytuje dotace na celou řadu aktivit, při kterých lze také nízkouhlíkovou ekonomiku uplatnit.

„Jsme přesvědčeni, že tento postup povede k vytvoření poptávky po nízkoenergetických produktech,“ dodal Vitula. Průvodním jevem vysoce úsporných technologií jsou totiž poměrně vysoké pořizovací náklady, které jsou často dány tím, že firmy nemají s těmito postupy zkušenosti. Poptávka ze strany kraje tak povede k tomu, že firmy získají dovednosti, které zatím ve snaze dosáhnout co nejnižších pořizovacích nákladů získat nemohou. Ve výsledku pak budou schopny snížit cenu pro další zákazníky, a to povede opět ke zvýšení poptávky. „Kraj se tak může stát stimulačním prvkem při zavádění moderních nízkoenergetických procesů,“ uzavřel Vitula.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme