Vitula: I Jihomoravský kraj podlehl zadávání zakázek na poslední chvíli

14. 5. 2012

Pouhé 2 dny před účinností zákona č. 55/2012 Sb., kterým se zpřísňuje zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., zadal také Jihomoravský kraj nadlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem „Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji“ v celkové výši 158 mil. Kč bez DPH. „Tato zakázka není rozhodně z těch, jejichž zadání by nesneslo dva dny odkladu. Jsem přesvědčen, že Jihomoravský kraj postupoval tak rychle z důvodu „ušití zakázky na míru“ jednomu dodavateli,“ prohlásil Jan Vitula, předseda krajské TOP 09.

Podle našich zjištění kvalifikační předpoklady zadávací dokumentace zakázky neumožňují použít zařízení IBM ani DELL nebo jen za výrazně nákladnějšího nekonkurenceschopného řešení. „Na chvilku se stanu Sibylou a dovolím si předvídat, že bude použito zařízení výrobce HP, které jediné plní zadávací podmínky,“ zavěštil Vitula.

Předpokládaná cena veřejné zakázky je zmiňovaných 158 mil. Kč bez DPH (98 mil. Kč bez DPH za realizační fázi a 60 mil. Kč bez DPH za servisní služby v následujících 5 letech od finální akceptace kompletního plnění). „Vzhledem k vypsání zadání pro předem určená zařízení a zřejmě i dodavatele bohužel neočekávám, že by se „vysoutěžená“ cena výrazně lišila od předpokládané,“ sdělil Vitula.

„S účelem této veřejné zakázky souhlasím, ale její zadání nemá s transparentností mnoho společného. Vyzývám tedy Radu Jihomoravského kraje, aby toto výběrové řízení zrušila a zadala jej znovu podle stávajících legislativních pravidel,“ uzavřel Vitula.

Předmětem této veřejné zakázky je konkrétně vytvoření Technologického centra Jihomoravského kraje, provedení integrace vnitřního systému krajského úřadu, pořízení elektronické spisové služby, datových skladů, manažerských informačních systémů a nástrojů Business Intelligence, vytvoření krajské digitální spisovny a krajského digitálního repozitáře jako jednoho vzájemně propojeného plnění.

Petr Štědronský, krajský manažer
Štítky