× Pojďte do toho s námi.

TOP 09 varuje: Brněnské nádraží ve variantě „Petrov“ zasahuje do přírodní rezervace Černovický hájek

26. 2. 2018

Černovický hájek je unikátní přírodní rezervace, která je tvořena posledními zbytky lužních lesů na území města Brna. Rekonstrukce železničního uzlu Brno ve variantě „Petrov“ tento vzácný kousek přírody vč. Jeho fauny a flóry významně ohrožuje.

„Hrozí, že plánovaná trať na Přerov ve variantě Petrov částečně nebo dokonce úplně zničí kouzlo této přírodní rezervace,“ upozorňuje Ladislav Kotík, člen zastupitelstva MČ Brno-Černovice. Nutným zkapacitněním této trati dojde k záboru území přírodní rezervace (ve variantě B1, B1b a B1d asi půl hektaru, ve variantě B1a až 1 hektar) díky vzniklé estakádě a náspu. „Násep, po kterém se vlaky budou pohybovat, má být vysoký 12 metrů. Zásahy do přírody tak i díky tomu můžeme očekávat značné. Dalším rizikovým faktorem potom bude hlukové zatížení dané provozem na této trati. Ten má být jen v případě osobní dopravy osm krát vyšší než dnes,“ popisuje Ladislav Kotík.

Rozloha lužního lesa se postupně zmenšovala. V roce 1954 měl ještě hájek rozlohu 60 hektarů, dnešní přírodní rezervace má hektarů pouze 11 a je sevřena dálnicí, průmyslovým areálem a železniční tratí. Přesto se jedná o unikátní zbytek přírody uprostřed člověkem ovládané krajiny. „Žije zde silná populace hrabošíka podzemního, z mokřadních druhů se vyskytuje zavíječ. Les slouží i jako nocoviště zimujících havranů polních, na strouze často loví ledňáček říční. O všechny tyto živočišné druhy bychom tak mohli přijít,“ varuje Ladislav Kotík.

Černovický hájek je unikátní přírodní rezervace, která je tvořena posledními zbytky lužních lesů na území města Brna. „Černovický hájek se nachází na území, kterému se kdysi říkalo Ráječek a které bývalo pro obyvatele města Brna oblíbeným místem výletů. Krásy tohoto místa popsal ve svých dílech i Bohuslav Balbín,“ říká Ladislav Kotík, který zároveň apeluje na zastupitele města Brna, aby při svém rozhodování o poloze nového nádraží vzali v úvahu i negativní dopady varianty Petrov na přírodu v jihovýchodní části města Brna, zvláště na rezervaci Černovický hájek.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 26. února 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Ladislav Kotík

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vojanova 2471/2b
615 00 Brno

info@jmk.top09.cz
telefon: +420 519790321

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Andrea Lukáčová

Andrea.Lukacova@top09.cz

telefon: +420 732550932

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme