TOP 09 v Brně podporuje výstavbu nové městské třídy bez zásahu do ulic Příční a Traubova

12. 2. 2018

Novou městskou třídu považuje TOP 09 za důležitou stavbou města Brna, která je nezávislá na poloze vlakového nádraží. Pro obě verze nádraží je totiž stejně významná - převádí přibližně stejný počet cestujících. Navíc výstavbu nové městské třídy lze považovat za součást oživení jižního centra a dosud nevyužívaných brownfieldů.

Ve Studii proveditelnosti a Generelu veřejné dopravy města Brna je uvedeno, že by tato třída měla být obsluhována trolejbusy. Pro variantu U řeky se uvažuje až o 44 tisících cestujících denně, pro variantu Pod Petrovem je to cca 40 tisíc.

„Hlavním přínosem městské třídy je oživení brownfieldů v oblasti Trnitá. Díky této nové ulici mohu vzniknout nové bytové domy a parky kolem toku Staré Ponávky tak, jak je to uvedeno v Územním plánu,“ popisuje Petr Kunc (TOP 09), člen Komise pro územní plánování MMB.

Městská třída prochází mimo jiné bývalými areály Vlněny a Mosilany. Projekt revitalizace Vlněny už počítá s vytvořením parku a vodního prvku podle Územního plánu města Brna a také vynechává koridor pro tuto novou ulici. V bývalé Mosilaně se zase kříží s tzv. Pražským viaduktem. Ten se po realizaci nádraží v poloze „U řeky“ promění v pěší a cyklistickou trasu mezi Maloměřicemi a centrem města. Brno tím získá svou „High Line“, tak jako ji má např. New York.

„Nová městská třída má pro rozvoj města velký význam, vytváří nové zelené plochy v centru, pomáhá ulehčit stávající dopravě na Kolišti, propojuje nové úseky města, do kterých přivede život. Neudělat ji, by byla velká chyba,“ doplňuje Petr Kunc.

Městská třída začíná na ulici Zvonařka, prochází Šujanovým náměstím, přetíná Křenovou a vede přes ulici Cejl na Bratislavskou. V původní verzi pokračovala ulici Příční a Traubova. Požadavek na vypuštění této části městské třídy je na žádost Brna-střed obsažen ve změně č. B2/12-I/1, která je součástí 43. souboru změn Územního plánu města Brna. 

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 12. února 2018

Štítky
Osobnosti: Petr Kunc
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme