Technologický park Brno se stal městskou laboratoří díky studentské soutěži MUNISS

30. 5. 2023

Technologický park Brno jako městská laboratoř bylo téma letošní Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Tu od roku 2011 pořádá Magistrát města Brna. Tři multioborové týmy si odnesly nejen peněžní odměnu, ale jejich nápady můžou být zakomponovány přímo v areálu Technologického parku.

Městská společnost Technologický park Brno nabídla své zázemí pro aktuální ročník soutěže MUNISS. Ta je meziuniverzitní a spojuje studenty Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně. Cílem studentů bylo přijít s novými, nekonvenčními nápady a oživit rozvoj a využití areálu. „Technologický park letos slaví 30. narozeniny v nejlepší formě. Také díky okolním univerzitám držíme krok s dobou a můžeme rozvíjet městskou laboratoř. Jsem proto velmi ráda, že se letošní ročník soutěže soustředil přímo na tento areál. Jako velký přínos také vnímám, že se týmy tvoří ze studentů nejen různých oborů, ale také univerzit a díky této spolupráci vznikají neotřelá řešení a možná i nová přátelství a budoucí profesní spolupráce,“ uvedla uvolněná zastupitelka pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Studentské týmy měly za úkol identifikovat stávající a navrhnout nové postupy ve využívání chytrých technologií a inovativních přístupů ve správě areálu a plnění cílů TPB v této oblasti. Úkolem bylo zaměřit se na rozvoj využívání areálu TPB, a to formou návrhů, aktivit, intervencí, projektů, akcí apod. v souladu s principy městské laboratoře. Týmy si vybíraly jeden či více tematických okruhů, které dále detailněji zpracovávaly:

·         cirkulární ekonomika (odpadové hospodářství, využívání dešťové/šedé vody, tvorba komunit…),

·         efektivní využívání energie v areálu (nové zdroje energie, úspory),

·         kvalita prostředí ve společných prostorách budov (osvětlení, kvalita vzduchu…),

·         kvalita prostředí v exteriérech (veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář…).

„Kvalita a inovativnost vítězných návrhů a také pochopení potřeb Technologického parku Brno byla u všech tří oceněných týmů vysoká. Společnosti, které v parku sídlí, jsou špičky ve svém oboru a je pro nás důležité udržovat jejich pracovní prostředí na velmi vysoké úrovni. Chytrá řešení exteriérů spojená s využitím cirkulární ekonomiky přinesla inovativní návrhy, kterými se bude společnost v následujících měsících zabývat a mnohé z nich plánuje realizovat,“ naznačila marketingová ředitelka TPB Jitka Sládková a dodala: „Všechny představené nápady jsou realizovatelné a odrážejí potřeby lidí, kteří se v areálu pohybují nebo v něm pracují. Projekty totiž vycházejí z dotazníkových šetření od více než 500 lidí z oblasti Technologického parku.“ 

Vítězný návrh předložil studentský tým s názvem „NEXT LABel“ pod vedením Martina Mikuláška z Mendelovy univerzity v Brně. Tým dále tvoří studenti Ondřej Krejčí z Vysokého učení technického v Brně, Petra Kalousková, Matej Sršeň z Masarykovy univerzity a Anna Špaldoňová s Barborou Filákovou z Mendelovy univerzity v Brně. Vítězný tým obdržel v pátek 26. května šek v hodnotě 65 000 Kč.

„Díky této soutěži se studenti úspěšně začlenili do meziuniverzitních týmů a mohli propojit znalosti napříč obory. Všechny týmy využily této skvělé příležitosti pro sdílení svých nápadů a navržení chytrých, inovativních a udržitelných řešení,“ podotkla prorektorka pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně Soňa Hermanová.

Projekt vítězů s názvem Technologický park Brno jako brána do světa technologií se věnoval cirkulární ekonomice a kvalitě prostředí v exteriérech. Kromě zvýšení povědomí o aktivitách TPB bylo hlavním cílem navrhnout inovativní, šetrná řešení věnující se rozvoji veřejných prostranství a zeleně s využitím technologií cirkulární ekonomiky.

Celá soutěž začíná vždy v průběhu podzimního semestru a zahrnuje dlouhodobou kontinuální práci celého týmu. „Studenti se mimo jiné účastnili tematických setkání s předními českými i zahraničními odborníky. Dále také vyjeli na zkušenou do Vídně – exkurze zahrnovala setkání s místními odborníky na Smart City. Zkušenosti, které díky této ojedinělé soutěži studenti získávají, jsou cenné jak pro samotný projekt, tak i pro jejich budoucí praxi,“ řekla proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Sylva Žáková Talpová.  

Mezi klíčové prvky projektu patří meziuniverzitní spolupráce. „Na soutěži MUNISS je mi sympatické zejména to, že v každém soutěžním týmu jsou zapojeni studenti z několika brněnských univerzit. V jednom týmu se tak mohou sejít studenti technických, přírodovědných i humanitních oborů. Soutěž tedy vede studenty různých univerzit k tomu, aby navzájem spolupracovali. Děkuji proto statutárnímu městu Brnu, že takové soutěže podporuje,“ doplnil prorektor pro studium Vysokého učení technického v Brně Miroslav Doupovec

Tiskové středisko MMB

V Brně dne 29. května 2023

Štítky
Osobnosti: Anna Putnová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme