Ryšavá: Plánovaná výstavba Lány v Bohunicích není realizovatelná

3. 9. 2018

Navržená územní studie pro bohunickou čtvrť Lány počítá s bytovou zástavbou pro cca 2000 obyvatel a se 773 novými bytovými jednotkami. Studie ale nedostatečně řeší dopravu a nikdo se nezabývá ani hrozícím znečištění ovzduší, které je už dnes na vysokých hodnotách. Vedení bohunické radnice tak iniciovalo vznik pracovní skupiny, která koordinuje kroky občanů i zástupců městské části proti této výstavbě.

 

Nová čtvrť má v Bohunicích vzniknout na rozsáhlém území o rozloze 22,5 ha. „Je evidentní, že pro tak rozsáhlou výstavbu je bezpodmínečně nutné řešit zejména dopravní napojení a celkově dopravu, která je však v územní studii značně podceněna. Výjezdy jsou plánovány na ulici Lány, která je již dnes hlavně ve špičce kapacitně vytížena. Mimo to jde o oblast se zvýšeným hlukem z vozidel. Totéž se dá říct o kvalitě ovzduší. Oblast Brno-Lány sice nepatří k nejzatíženějším v ČR, ale celkově se pohybuje spíše na horních příčkách tabulek se zvýšenou koncentrací prachových částic PM10,“ popisuje Kristýna Ryšavá (TOP 09), členka finančního výboru a kandidátka TOP 09 do Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice.

Pracovní skupina tedy vznikla jako reakce na nedokonalou územní studii a jejím hlavním cílem je se výstavbě bránit. „Protože mi oblast územního plánování není cizí, jsem právnička se zaměřením na stavební právo, do pracovní skupiny jsem se také přihlásila,“ říká Kristýna Ryšavá (TOP 09). Pracovní skupina hlavně koordinuje jednotlivé kroky občanů a v současné době se připravuje na fázi podávání námitek proti návrhu územního plánu, což by mohlo být někdy v první polovině příštího roku. Pokud by v budoucnu uplatněné námitky nebyly akceptovány a byl by schválen územní plán v podobě, která by výstavbu umožňovala, uvažuje se i o soudní obraně.

„Obecně nejsem zastánce blokování výstaveb, ale jen za předpokladu, že dávají smysl a nemají potenciál snižovat kvalitu života místních obyvatel, což v daném případě tvrdit nelze,“ uzavírá Kristýna Ryšavá (TOP 09).

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 3. září 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme