Rapid Re-Housing není řešení pro tíživou situaci

10. 9. 2018

Hledat nové způsoby řešení tíživých životních situací je třeba, a zvlášť, když jde o lidi v nouzi a bez domova. Také proto brněnská TOP 09 souhlasila s pilotním testováním a zavedením systému Rapid Re-Housing. Po téměř roce je však potřeba bilancovat a objektivně zhodnotit výsledky, které zdaleka nejsou tak příznivé, jak někteří zamýšleli.

Čelní představitelé brněnské buňky TOP 09, také na základě veřejně dostupných dat z evaluační zprávy, bilancují fungování projektu. „ Nedá se říct, že je systém jako celek špatný, nicméně tíživou životní situaci dotčených nedokáže pomoci vyřešit. Jednoduše řečeno, po necelém roce fungování můžeme konstatovat, že tím, že rodina získá městský byt, který jí umožní žít v důstojnějších podmínkách, nepomůžeme pravidelné školní docházce, ani zájmu o zisk stabilního zaměstnání, jak dokázala i nezávislá studie“ popisuje Petr Kunc, předseda TOP 09 Brno-město.

Projektu Rapid Re-Housing se nepodařilo naplnit několik důležitých předpokladů. „Pomohl sice rodinám v nouzi k bydlení v důstojnějších podmínkách a příspěvek od státu, který rodiny získávají, nejde do kapes obchodníků s chudobou, kteří vlastní ubytovny, ale přímo městu, které ale zase nedisponuje nekonečným množstvím bytů, které by mohlo do projektu uvolnit. Navíc prázdná místa v ubytovnách se prakticky okamžitě zaplní novými zájemci, takže koloběh se rozbíhá znovu a znovu. A další věc je, že na městské byty existuje pořadník a lidé, kteří jej dostanou v rámci Rapid Re-Housing takto automaticky předbíhají řádné čekatele,“ upozorňuje Vlastimil válek (TOP 09), kandidát na primátora města Brna.

„TOP 09 při řešení bydlení rodin v tíživé životní situaci preferuje zásluhový systém založený na spolupráci s neziskovými organizacemi. Tento systém totiž ekonomicky aktivní členy rodin motivuje k tomu, aby si našli práci a měli stabilní příjem pro rodinný rozpočet, což jim pomůže k lepšímu začlenění do společnosti,“ vysvětluje Petr Kunc (TOP 09). Jak totiž vyplývá z evaluační zprávy, neprokázalo se zlepšení v oblasti konzumace alkoholu, dopadu na ekonomickou stabilitu rodin, nezlepšila se kontrola rodin nad dluhy, sociální službou odebrané děti stále přebývají v dětských domovech namísto v městských bytech se svými rodiči a ty, které s rodiči bydlí, nechodí častěji do školy a stále mají problém se začleněním do kolektivu. Pozitiva zavedení systému Rapid Re-Housing se projevila pouze do míry spokojenosti s bydlením u jednotlivých rodin, snížila se míra stresu a  náklady spojené se zdravotní péčí.

 

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 10. září 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme