„Odstupte“, vyzývá odsouzené židenické zastupitele TOP 09

13. 2. 2017

Po více než dvouletém soudním procesu je difinitivně rozhodnuto, že bývalí radní za MČ Brno-Židenice Jiří Nesiba a Marián Hnát (oba ČSSD) jsou vinni ve věci manipulování veřejných zakázek. Židenická TOP 09 je vyzývá k tomu, aby se vzdali svých funkcí.

 „Byť zákon č. 491/2001 Sb. §55 odst. 3 písm. a) říká, že automatický zánik mandátu nastane v případě pravomocného nepodmíněného trestu, měli by uvedení odsouzení zastupitelé ČSSD vyvodit odpovědnost ze svého chování a odstoupit ze všech politických funkcí,“ sděluje stanovisko klubu předseda MO TOP 09 Brno-Židenice Petr Kunc. Jedná se v tomto případě nejen o složení mandátu zastupitele, ale i o účast v komisích Rady městské části. Účast pravomocně odsouzených osob v samosprávných orgánech obce poškozuje pověst celé městské části i těch, kteří svůj mandát plní odpovědně.

Ve světle posledních událostí pověřuje vedení obce externí právní firmu, aby se zabývala některými konkrétními smlouvami, uzavřenými v minulém volebním období a aby podnikla příslušné právní kroky, potvrdí-li se, že i tyto zakázky nebyly v pořádku nebo nebyly řádně vypsány.

„Existuje významné podezření, že způsob, jakým byly veřejné zakázky vypisovány, které firmy byly oslovovány a jak byly nastaveny parametry výběrového řízení, vedl k tomu, že cena za dílo či jeho část byla výrazně vyšší, než je cena obvyklá v místě a čase plnění. Pokud by výběrová řízení byla nastavena transparentně, zveřejněna na internetu či kdyby počet oslovených firem byl vyšší, k takovýmto finančním excesům by docházet nemohlo,“ je přesvědčen Petr Kunc, současný místostarosta MČ Brno-Židenice a dodává: „Ve svém resortu zveřejňuji na internetu všechny zakázky nad 50 tis Kč, seznam realizovaných zakázek je zveřejněn na webových stránkách radnice. Ceny, za které nyní zakázky realizujeme, jsou násobně nižší než ty, za které byly práce realizovány za působení minulého vedení. To nám také umožňuje realizovat výrazně vyšší počet zakázek“.

 

Je paradoxem či snad pokusem o černý humor, že zmíněný Jiří Nesiba nyní přichází s návrhem etického kodexu zastupitele. Slavný citát Immanuela Kanta říká: „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“ K tomu lze dodat jen, že neměl-li, či nemá-li, člověk mravní zákon v sobě, žádný etický kodex mu pomoci nemůže,“ uzavírá Kunc.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 13. února 2017

Štítky
Osobnosti: Petr Kunc
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme