Nový denní Stacionář a podporované bydlení v Židlochovicích

14. 9. 2020

Město Židlochovice dne 8. 9. 2020 slavnostně otevřelo další zařízení sociálních služeb. V nově vystavěném objektu bude osobám, které ze zdravotních důvodů nejsou soběstačné a potřebují péči další osoby, poskytována sociální služba denního stacionáře. Tato služba nebyla dosud na území ORP Židlochovice dostupná. Výstavba denního stacionáře je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Denní stacionář je schopen v jednom okamžiku obsloužit až 10 klientů, hlavní prostory stacionáře se nachází v prvním patře objektu. Provoz stacionáře bude fungovat ve všední dny od 7-17 hodin a služby bude poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Pomoc se týká zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím, obstarávání osobních záležitostí… 

Klientům bude také sloužit  speciálně vybavená tělocvična v suterénu, kde mohou využít různé  rehabilitační přístroje, cvičební pomůcky, ale také pingpongový stůl. K dispozici jim rovněž bude pochůzí zelená střecha s lavičkami. Zde si klienti mohou vypít kávu, popovídat si anebo se jen uvolnit na čerstvém vzduchu. 

Druhé patro nového objektu je vyčleněno sociálnímu bydlení – celkem je zde 5 sociálních bezbariérových bytů pro osoby se sníženou soběstačností. Z toho 4 byty jsou spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Klienti těchto bytů pak následně využívají Pečovatelské služby. V současnosti jsou již 4 z nich obsazeny, zájem převyšuje nabídku.  

Při výstavbě nového denního stacionáře město tedy využilo dvou typů dotačních zdrojů, což je v České republice naprostý unikát. 

“Jsem velmi rád a jsem hrdý na to, že se Židlochovice rozhodly realizovat tento projekt. Protože vyspělost společnosti se pozná právě podle toho, jak je schopná postarat se o ty nejslabší. Otevřením denního stacionáře se tak v Židlochovicích hlásíme ke křesťanským tradicím, na kterých stojí celá Evropa”, komentoval slavnostní otevření stacionáře starosta Židlochovic, Ing. Jan Vitula.

Celkové náklady na projekt:  31 531 584 Kč

Výše spolufinancování denního stacionáře:

  • EU: 14 949 508 Kč
  • Státní rozpočet:      879 383 Kč

Výše spolufinancování pečovatelských bytů 

  • MMR:    2 400 000 Kč

Náklady města Židlochovice: 13 302 693 Kč

Městský úřad Židlochovice

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme