Financování kampaně TOP 09 v Brně je zcela transparentní

21. 10. 2010

Ekonomické oddělení TOP 09 prověřilo dárce, na které bylo upozorněno v článku Kláry Kubíčkové v MF Dnes ze dne 21. 10. 2010. Všechny dary jsou přijímány dle platné metodiky. Oba největší dary pro organizaci Brno - město byly schváleny Předsednictvem TOP 09 dne 5. 10. 2010 a z toho důvodu logicky nemohly být v  seznamu dárců, které nese dřívější datum. Protože TOP 09 od začátku prosazuje maximální transparentnost ve svém financování a jako první politická strana začala zveřejňovat své dárce na webových stránkách, předkládáme kompletní seznam všech darů, které byly poskytnuty regionální organizaci Brno – město, aby nedocházelo k dalším spekulacím.

 

Schválené a přijaté dary (uvedená výše darů je výslednou částkou určenou pro regionální organizaci po odečtení 10% dle platné metodiky)

Datum zapsání smlouvy

Firma

Cena bez DPH

Středisko

platba na účet

ověřeno, datum schválení

4.10.2010

Dvořák Ivan

13 500,00

64.6420 Brno-město

15.9.2010

21.9.

4.10.2010

Siblíková Dana, Ing.

9 000,00

64.6420 Brno-město

13.9.2010

14.9.

4.10.2010

Merin Brno s. r. o.

900,00

64.6420 Brno-město

7.9.2010

automaticky přijat, dar do 10.000 Kč

4.10.2010

Máša Antonín

9 000,00

64.6420 Brno-město

8.9.2010

21.9.

4.10.2010

Vytopil Jiří, Ing.

9 000,00

64.6420 Brno-město

6.9.2010

14.9.

4.10.2010

Měkyna Erik, Ing.

2 700,00

64.6420 Brno-město

9.9.2010

automaticky přijat, dar do 10.000 Kč

4.10.2010

Mitrenga-stavby, spol. s r. o.

27 000,00

64.6420 Brno-město

29.9.2010

5.10.

15.9.2010

Lahoda Josef

270 000,00

64.6420 Brno-město

23.9.2010

5.10.

15.9.2010

Fait Igor

180 000,00

64.6420 Brno-město

30.9.2010

5.10.

14.9.2010

van Gansewinkel, a. s.

90 000,00

64.6420 Brno-město

23.9.2010

5.10.611 100,00
 

Dosud jsou ověřovány další dary v souhrnné výši 329 498 Kč. Na členských příspěvcích se v Brně – městě vybralo 45 250 Kč. „Další darovací smlouvy v  souhrnné výši 270 000 Kč byly dárci již podepsány a budou odeslány ke zpracování a schválení Předsednictvem TOP 09. Poté se zveřejní jako všichni ostatní dárci na internetu,“ odmítl spekulace předseda TOP 09 Brno Jan Levíček.

Jan Jakob
tiskový odbor TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme