Doležel: Jihomoravský kraj podpořil obnovu sokoloven

27. 3. 2019

Díky iniciativě zastupitele Michala Doležela (TOP 09) vypsal Jihomoravský kraj zcela nový a unikátní dotační program, jehož cílem bylo finančně přispět na obnovu historických sokoloven. 

Celkem rada Jihomoravského kraje uvolnila letos v lednu 4,8 milionu korun na projektovou přípravu k celkovým obnovám sokoloven. „Právě tato prvotní fáze, spojená s výběrem vhodného projektanta a projekční přípravou, je pro tělocvičné jednoty mnohdy časově i finančně náročná a v řadě případů tak bývá podceňovaná, což se neblaze odráží na technickém stavu i podobě sokoloven,“ vysvětluje Michal Doležel (nez. TOP 09), zastupitel Jihomoravského kraje.

Sokolovna v Lužici

Díky novému dotačnímu titulu tak sokolovny získají 200 až 500 tisíc korun, určených právě na tvorbu projektových dokumentací. A jelikož sokolovny patří k výjimečným stavbám i z hlediska českého architektonického dědictví a jsou důležitými památkami dané obce či regionu, přidělení dotace je podmíněno citlivým přístupem při rekonstrukci objektu. „Dotaci získalo v letošním roce 11 žadatelů, přičemž v 6 případech se jednalo o tělocvičné jednoty a ve zbylých 5 šlo o obce. Mezi úspěšnými žadateli se tak ocitli sokolské jednoty ve Veselí nad Moravou, Babicích nad Svitavou, Tišnově, Lomničce, Brně-Řečkovicích a Plavči u Znojma. V případě obcí byl úspěšný Ochoz u Brna, Lužice u Hodonína, Nížkovice, Veverské Knínice a Čebín,“ sděluje Michal Doležel a dodává, že s vedením jednotlivých samospráv u úspěšných žadatelů bude kraj nyní v kontaktu a bude se snažit zajistit jednotám finanční participaci ze strany obcí a měst.

Sokolovna ve Veselí nad Moravou

U výběru úspěšných žadatelů byli také zástupci Fakulty architektury VUT v Brně. Právě s Fakultou architektury pracují jihomoravští sokolové již 5 let na tvorbě databáze sokolské architektury, která si klade za cíl zmapovat všechny sokolovny na území České republiky. „Chceme totiž téma sokolských staveb popularizovat a tím i pozitivně působit na vedení krajů, měst a obcí při získávání finančních prostředků na obnovu těchto výjimečných staveb,“ dodává Michal Doležel. V letošním roce bude databáze nazvaná jako Sokolský architektonický manuál, zkráceně SAM, zpuštěna a bude prezentovat jednotlivé stavby na území Jihomoravského a Královehradeckého kraje. V dalších letech pak budou v databázi postupně přibývat i další regiony České republiky. 

Sokolovna v Tišnově

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 27. března 2019

Štítky
Osobnosti: Michal Doležel