Brno si zaslouží komfortní zahrádky v centru – TOP 09 se zasadí o zrušení pravidel, která jejich vznik omezují

9. 4. 2018

Radnice MČ Brno-střed se letos opět podílí na zhoršení podmínek pro zřízení restauračních zahrádek v centru města a hodlá za jejich porušení rozdávat tučné pokuty.  TOP 09 Brno-střed tento postup považuje za maření podnikatelské činnosti, ohrožení bezpečnosti a komfortu zákazníků, a tím pádem i snížení atraktivity města pro turisty. A právě z těchto důvodů podá podnět na zrušení metodiky pro zřízení restauračních zahrádek dle pravidel Odboru městské památkové péče.

Na postup vedení městské části vůči restauratérům upozorňuje TOP 09 Brno-střed již třetí sezónu. „Vidíme to tak, že místostarostka Flamiková se zkrátka rozhodla, že zlikviduje veškerý život v centru města. Vždyť jak jinak můžeme chápat postup vůči majitelům podniků, kteří jako hlavní mají zásluhu na tom, že život Brňanů i turistů v centru funguje a začal se přibližovat standardům významných západoevropských metropolí,“ glosuje situaci Martin Brym (TOP 09), zastupitel MČ Brno-střed, který se rozhodl podat podnět na zrušení metodiky k orgánu nadřazenému, a sice k Odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje.

Restauratérů, kteří mají problém se zajištěním zahrádky je hned několik. Letos jsem musel podestu úplně zrušit, jinak by mi zahrádku nepovolili. Na Dominikánské ulici je totiž sklon komunikace těsně pod hodnotou 6 % a tím pádem podestu zřídit nemohu. Pro moje zákazníky je to ale velmi nekomfortní – sníst například polévku bez nehody je u oběda téměř nemožné. A pro mě to navíc  znamená vyhozených 120 tisíc korun za podestu, kterou jsem si nechal vyrobit před dvěma lety,“ popisuje Pavel Podsedník, majitel Dominik Pubu na Dominikánské ulici.

Některé informace, které jsou uvedeny mimo jiné na webu ÚMČ Brno-střed, jsou pro majitele restauračních zařízení minimálně zavádějící. Jedná se například o možnost nechat si zpracovat vlastní odborné měření sklonu komunikace. Živoucím příkladem je May Day Bar. „V posudku zpracovaném MČ Brno-střed vyšel sklon 5,9 %. Sám jsem si tedy nechal, na vlastní náklady, změřit sklon odborníkem, přesně podle pokynů městské části. Sklon vyšel více než 6 %, nicméně ani Brno-střed, ani městští památkáři k tomu nepřihlédli, a to bez udání důvodu,“ rozhořčuje se Jiří Kolář, majitel May Day Baru.

TOP 09 Brno-střed tento postup městské části považuje za nehorázný. „Podesty jsou běžné ve všech významných západoevropských městech, nikterak nehyzdí místní památky, naopak takto stavěné restaurační a kavárenské zahrádky přispívají k charakteristické atmosféře města a k podpoře života uvnitř něj,“ uzavírá Martin Brym.

Omezovat restaurační zahrádky začala radnice MČ Brno-střed, ve spolupráci s městskými památkáři, už v roce 2016. Po peripetiích v loňském roce byla sice odpovědnost za udělení povolení ke zřízení zahrádky přidělena pouze městským památkářům, nicméně letos bude kontrolovat a pokutovat právě MČ Brno-střed, a to bez jakýchkoli výjimek.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 9. dubna 2018

Štítky
Osobnosti: Martin Brym
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme