Brněnská nábřeží by se měla změnit: TOP 09 a studenti architektury pracují na oživení Svitavy

19. 2. 2018

Ač má město Brno tři řeky (Svratku, Svitavu a Ponavu), nevyužívá potenciálu prakticky ani jedné z nich. Ukázkovým příkladem, jak k oživení nábřeží přistupovat může být festival „Překročme řeku“, který pomáhají organizovat členové TOP 09 a který aktuálně inspiruje i studenty architektury VUT v Brně.

„O oživení nábřeží se už několik let snažíme, pořádáme festival „Překročme řeku“ který do svých aktivit zapojuje všechny městské části, kudy Svitava protéká - pořádáme workshopy, prezentujeme projekty, které jsou v dotčeném území plánovány,“ popisuje Ladislav Kotík, hlavní organizátor Festivalu Překročme řeku a zastupitel MČ Brno-Černovice.

Zajímavým tématem bydlení u řeky se budou v tomto semestru v rámci bakalářské práce zabývat studenti Fakulty architektury VUT pod vedením architektů Michala Palaščáka a Vítězslava Nového.

„Cílem práce je navrhnout takové bydlení přímo u řeky, jaké v Brně zatím chybí. Řešené území navazuje na bytové domy kolem ulice Masná a Zderadova a otevírá možnost získat nové, cenné plochy pro bydlení v blízkosti centra,“ popisuje projekt architekt Palaščák a jedním dechem dodává, že dnešním dnem začíná studentský workshop, který dané území řeší po urbanistické stránce. Z výstupů tohoto workshopu pak studenti vypracují konkrétní návrhy domů, které by lemovaly nábřeží.

„Jsme velmi rádi, že můžeme na využití potenciálu řek v městě Brně spolupracovat s Fakultou architektury, věříme, že nápady studentů budou inspirací pro samosprávu města i městských částí,“ dodává Ladislav Kotík.

„Pro městskou část je taková spolupráce velmi vítaná, studenti pracují na konkrétním zadání a pro vedení obce jsou výsledky výborným podkladem pro další rozhodování o rozvoji územ,“ chválí projekt Jindřich Cinka, kandidát na starostu MČ Brno-sever za TOP 09.

Výsledek práce studentů bude prezentován nejen ve formě vizualizací a posterů, ale také jako fyzický model, na kterém i laik získá konkrétní představu o tom, jak by nábřeží mohlo vypadat. „Práce studentů budou prezentovány v městských částech a v Urban centru na konci semestru. Nad pracemi budeme rádi debatovat s občany, které tato problematika zajímá a kteří se chtějí do diskuze o oživení nábřeží zapojit,“ dodává Jindřich Cinka.

Nábřeží bude respektovat stávající cyklostezku, umožní vytvoření pěších tras kolem vodního toku a bude v souladu s protipovodňovými opatřeními.

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 19. února 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme