Vitula: Cut-off score je hloupost

22. 1. 2019

(Cut off score = nastavení počtu bodů, které musí dítě v rámci jednotné přijímací zkoušky na střední školu dosáhnout. Stejné typy škol mají stejnou bodovou hranici.)

Nejprve si zkusme shrnout důvody, pro které ho kraje chtějí zavést. 
1) Je známo, že děti se primárně hlásí na gymnázia. Ta gymnázia, která nejsou dostatečně kvalitní, pak berou ke studiu žáky s velmi špatnými studijními předpoklady. Zároveň ale neexistuje politická reprezentace, která by na krajské úrovni měla dostatek odvahy tyto horší školy omezit nebo zrušit.
2) V Čechách je odnepaměti zažité to, že bychom měli vychovávat další generaci řemeslníků a dělníků. Argument, že bychom měli dostat více dětí na odborné školy a učiliště, uslyšíte při každé diskuzi se zástupci hospodářských komor.

A teď mé důvody proč ho nezavádět:
1) Stát žádným způsobem negarantuje kvalitu základních škol. Škola je zřizována obcí a stát na ni nemá takřka žádný vliv. Přežité známkování nemá žádná přesná pravidla, takže jednička ve vaší škole může znamenat trojku v jiné škole a schopnost zaplatit dobré kantory stát zatím příliš neprojevil. 
Představte si, že dáte své dítě na veřejnou základní školu. Oficiální informace o kvalitě školy nejsou k dispozici, maximálně s jistým úsilím dohledáte zprávy školní inspekce, které ale nikdy nevyzní pro danou školu příliš tragicky. Takže nezbývá než spoléhat se na informace od přátel či ostatních rodičů. Možnost ověřit si, zda-li škola učí děti to, co budou potřebovat při přijímacích zkouškách na střední školu, nemáte žádnou. A do toho vstupuje stát s jednotnými přijímacími zkouškami, kde pokud nesplníte potřebný počet bodů, máte smůlu.
2) Přijímací zkoušky nedokáží zohlednit sociální situaci dětí. Pokud děti vyrůstají se špatným rodinným zázemím, mohou být nadané, a přesto nemusí splnit parametry vyžadované přijímací zkouškou. 
3) Přijímací zkoušky zatím nezohledňují studijní potenciál dětí, a pokud by ho do budoucna třeba i zohledňovaly, je potřeba brát v úvahu, že tento potenciál se s věkem mění.

A co s tím? 
Dle mého názoru je potřeba udělat radikální krok a prodloužit věk všeobecného vzdělávání o několik let. V posledních letech všeobecného vzdělávání pak zavést kvalitní kariérové poradenství a volitelné předměty, které vás začnou připravovat na zvolenou specializaci. Poté rovnou nastoupit buď na vysokou školu nebo na poměrně krátké roční nebo dvouleté kurzy, které vás naučí danému oboru. A k tomu bezpochyby výrazně investovat do vzdělávání včetně výrazného zlepšení kvality pedagogických fakult. Je potřeba si uvědomit že ve stávajícím zanedbaném stavu nestačí pouze navýšit výdaje na úroveň ostatních zemí. Zpočátku je potřeba investovat více než ostatní země, protože část prostředků spotřebuje samotná transformace.

Školství je skutečně ve špatném stavu. Potřebujeme okamžitou nápravu. Ale cut off score nic neřeší.

Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK

V Brně dne 22. ledna 2019

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jan Vitula

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme