Válek: Lékárny na malých městech a obcích musíme zachovat

14. 12. 2018

Je smutnou skutečností posledních let, že z malých měst a obcí mizí zubaři a praktičtí lékaři. A rychle zpečetěn může být i osud nejmenších venkovských lékáren. Legislativa, která se v současné době projednává a která vychází z protipadělkové směrnice EU, by k tomu mohla vydatně napomoci.

 
Oč přesně jde? Vlastní směrnice má za cíl chránit pacienty před padělky léků, a byť je riziko jejich výskytu v českých lékárnách dosud nulové, například v Polsku k tomu již došlo. 
Směrnici a celý systém navrhli výrobci léků, aby „chránili trh před padělky“. Ministerstvo zdravotnictví připravuje již druhým rokem implementaci této směrnice. Každý lék bude nově obsahovat speciální kód, který bude muset před vydáním léku lékárník elektronicky načíst. Ověří tak pravost léku. Zneplatní kód v systému a vše bude uloženo v centrální databázi. 
Cesta léku od výrobce k pacientovi tak bude jasná. Tedy lépe řečeno pouze léků vydávaných na recept v již dnes kontrolovaných kamenných lékárnách. Zatímco různí neautorizovaní prodejci v tržnicích nebo na internetu se všemu mohou pouze vesele smát. Ohromná administrativa padne na lékárny stejně jako s ní spojené náklady odhadované na 500 milionů korun ročně. A ministerstvo zdravotnictví je dosud bohužel hluché k nárokům lékárníků na uhrazení nákladů spojených s touto novou povinností. 


V připravované legislativě jsou ale i sankce, jejichž výše záleží již jenom na národní legislativě. Nyní je zákon teprve projednáván ve Sněmovně, bylo k němu načteno několik pozměňujících návrhů, a přitom má platit již od 9. února 2019. S tím souvisí i neexistence prováděcí vyhlášky, takže ještě nějakou dobu nebude dokonce jasné, jak přesně budou řešeny některé konkrétní situace vlastního provozu systému. 
V zákoně jsou ministerstvem zdravotnictví navržené sankce pro lékárny jednotky až desítky milionů. Nový systém přitom není dosud dostatečně připravený a vyzkoušený, není tak jasné, nakolik bude vše bezchybně fungovat. Je proto nesmyslné v takovémto případě navrhovat do zákona likvidační pokuty. 

A vůbec není vyřešena otázka zaplacení nákladů v případě, kdy bude kód na balení léku vadný chybou výrobce. Lékárna nebude moci lék pacientovi vydat, zatím není jasné, za jakých podmínek ho bude moci vůbec vrátit, ale bude muset pacientovi objednat co nejdříve nový. Byla by velká chyba, aby náklady s tím spojené nesl pacient a došlo ke zvýšení doplatků či cen léků. Ale stejně tak není možné, aby tyto náklady šly na vrub lékáren. 
Pokud k chybě na straně výrobce dojde, musí distributor lék bezprostředně odebrat a dodat co nejdříve nový – není možné, aby pacienti museli na lék čekat. A všechny náklady s tím spojené musí jít cestou distributora přímo za výrobci léčiv. Vždyť výrobci vše spustili, vymysleli a prosadili. 


Vše výše uvedené povede k tomu, že pro malé lékárny vlastněné lékárníky, kam si chodí řada občanů v malých městech pro radu a často je to nejbližší odborník-zdravotník, se stane poskytování zdravotní péče prodělečným. 
Lékárnice a lékárníci nejsou prodavači, ale magistři a doktoři farmacie, zdravotníci, kteří mají hluboké medicínské znalosti. Proto je nutná cílená finanční podpora těchto lékáren, kterou by do nich měly plošně směřovat zdravotní pojišťovny ze svého fondu. Ty konec konců odpovídají za dostupnost sítě nejen lékařů, ale i lékáren. 


I částka v řádu sto tisíc korun ročně by mohla komplikovanou situaci spojenou s touto legislativou pomoci řešit a zabránit tomu, aby lékárny začaly z malých měst a obcí rychle mizet a přesunuly se jen do supermarketů, Prahy a krajských měst. 
Jako člen Poslanecké sněmovny samozřejmě podpořím všechny rozumné návrhy, především pak snížení sankcí tak, aby nebyly likvidační, a odklad sankcí o rok, až bude jisté, že systém funguje a byly vychytány jeho hlavní problémy. Rozhodně nesmíme připustit, aby obětí honby výrobců léků na neexistující padělky byly lékárny v malých městech a obcích, a tím finálně především pacienti. 

Vlastimil Válek, lékař a poslanec za TOP 09

Deník Právo, 13. prosince 2018

Štítky
Osobnosti: Vlastimil Válek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme