V Brně spolupracujeme s výzkumníky na nejlepším způsobu zachycení a využití dešťové vody

5. 9. 2023

Vysoké učení technické ve spolupráci se společnostmi Prefa Brno, a.s., a ESCUBE, s.r.o, pracuje na projektu, který se zabývá hledáním nových řešení pro využití dešťové vody k ochlazení povrchů zpevněných ploch. Vedení města dnes odsouhlasilo vyjádření podpory této činnosti, jež by do budoucna mohla přinést inovativní řešení, které by bylo možné využít ke zlepšení mikroklimatu nejen v Brně. Vedení města deklaruje svoji podporu dopisem.

„I přes výsadbu stromů a zelených pásů stále zůstává ve městě řada zpevněných ploch. Při stále častějších přívalových deštích se kvůli zastaralé síti dešťové kanalizace mnohdy zatopí důležité komunikace. Dešťová voda v lepším případě bez užitku odteče, v horším případě stihne napáchat značné škody. Proto vnímám jako velmi užitečnou snahu Vysokého učení technického, jehož projekt chce najít jednoduché, levné a unikátní řešení pro zachycení a následné využití srážkové vody,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výsledek práce VUT Brno a dvou soukromých subjektů by mohl přinést nová řešení v konstrukci průsakových dlažeb nebo například hydroabsorpčních směsí.

Rádi se seznámíme s průběhem i výsledky zkoumání v této oblasti. Závěry, na které odborníci přijdou, pak budeme moci potenciálně využít pro zkvalitnění záchytu srážkové vody a její maximální využití pro ochlazování chodníků či dlážděných vozovek nebo snižování prašnosti v centru Brna a dalších hustě zastavěných lokalitách,“ doplnila zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Tiskový servis MMB

V Brně dne 30. srpna 2023

Štítky
Osobnosti: Anna Putnová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme