Prospěšný školní projekt terčem starosty Brna - Bystrce Kratochvíla

27. 11. 2019

Postavme se hladu! - tak zní mezinárodní projekt neziskové organizace Člověk v tísni a Lékařů bez hranic, který se snaží upozorňovat na problém hladu nejen dětí v Africe. Každoročně se koná v mnohých školách, ZŠ Vejrostova nebyla výjimkou - až do dnešního dne...

Podle učitelů celý projekt probíhal v nejlepším pořádku, žáci byli spokojeni s ozvláštněním výuky. Žáci druhého stupně se rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku, jejíž výsledek pak škola odeslala Lékařům bez hranic, učitelé ve výuce používali videa této organizace k tomu, aby dokázali dětem co nejvíce problematiku přiblížit, tematická byla i výuka angličtiny, výtvarné výchovy, ale také tělocvik, kdy si žáci hráli na záchranáře a učili se, jak manipulovat se zraněným člověkem. Žáci z druhého stupně chodili za žáky stupně prvního a představovali jim působení Lékařů bez hranic a povídali si s nimi, jak může člověk poskytnout humanitární pomoc.

Pokud jste na celém příběhu nezaznamenali nic špatného, očividně nemáte stejný názor jako starosta MČ Brno - Bystrc, který předložil Radě návrh, kde “na základě rodičů” odsuzuje pořádání “sbírek pro neziskové organizace (NO)” a propagaci těchto NO. “Někteří rodiče to vnímají jako nátlak na své děti a také mají obavy z formování společensko-politického vnímání svých dětí.” Rada města se tedy usnesla, že zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací na školách, které zřizuje MČ. 

Jen připomínám, že sbírka se konala z iniciativy žáků druhého stupně - jak psal ve veřejné diskusi na facebooku i otec jednoho žáka. 

Je velmi smutné, že někdo vidí v akci tohoto typu něco jako politickou agitaci Lékařů bez hranic. A ještě smutnější je sledovat, kam se dnešní společnost dostala, když i hladovění dětí v Africe je považováno za téma deformující “společensko-politické vnímání” našich potomků.

Považuji toto za absurdní příklad, jak několik málo rodičů dokáže přesvědčit starostu o své pravdě a starosta si informace neověří a podlehne tlaku rodičů-voličů. Protože kdyby se tak stalo, nevěřím, že by bylo takové usnesení mohlo vzniknout. Zároveň je nepřijatelné považovat organizaci, která zachraňuje životy v nebezpečných místech, kde často aktivně probíhá válečný konflikt, a dělají tak vysoce záslužnou práci, za politickou organizaci a jako takové ji zakazovat místo na školách.

Neustále slyšíme, jak naše školství potřebuje aktuálnost, jak učitelé mají vést žáky a studenty, aby se sami zajímali a zjišťovali informace a angažovali se. Usnesení, které RMČ Brno-Bystrc schválila, je ale krokem zpět. Na obrázku může být: text

David Slavíček, předseda MO TOP 09 Brno-Bystrc

V Brně dne 27. listopadu 2019

Štítky
Osobnosti: David Slavíček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme