19. 9. 2022

Pane starosto, jak hodnotíte svoje působení na radnici?

Předně bych chtěl říct, že jsem se na tuhle práci těšil, protože věřím, že mám městu co nabídnout. Je to velmi pestrá práce. Řešíte nákupy a prodeje pozemků, nové stavby, opravy budov. Jste nucen zabývat se energetikou, bankovnictvím – tohle je aktuálně velké téma. A především přemýšlíte nad budoucností města, tedy jeho dalším rozvojem, občanskou vybaveností, školstvím, dopravou, průmyslovou zónou, rozvojem bydlení a spoustou dalších věcí. Tady jsem při nástupu do funkce cítil dluh, na který bylo třeba se zaměřit. A proto také chci v této práci pokračovat. Máme rozpracované velké množství projektů, které, věřím, posunou Letovice kvalitativně zase o kus dál.


A co vám za ty čtyři roky na radnici udělalo největší radost?

Jednoznačně otevření nové mateřské školky pro 70 dětí. Po velmi dlouhé době město vybudovalo něco zásadního, co výrazně zlepší kvalitu života a v této těžké době pomáhá zejména mladým rodinám. A navíc se to povedlo hlavně díky místním firmám, za to jsem rád.
Další věc, která možná není tolik vidět, ale má vůbec největší vliv na budoucí rozvoj Letovic, je obrovské množství stavebních pozemků, které jsme výhodně nakoupili. Při srovnání se současnými cenami vidíme, jak tyto nákupy byly prozíravé. Nyní máme k dispozici přes 360000 m² parcel pro výstavbu rodinných domků, bytových domů a průmyslových staveb.
Velkým úspěchem je vytvoření nové průmyslové zóny, tentokrát ve vlastnictví města. Máme již tři zájemce a jedním z nich je německá firma vyrábějící komponenty pro Škodovku. Jen tato firma nabídne v první fázi 100 pracovních míst a ve výhledu 200. Nejen že takto vznikají nové pracovní příležitosti, ale pozitivně se to promítne i do příjmů města.


Je něco, čeho naopak litujete, co vám dělá vrásky?

Možná byste řekli COVID, to samozřejmě bylo nepříjemné a náročné období. Ale ve skutečnosti nám daleko větší problémy dělají ceny energií a brutální inflace, které nás nutí hledat úspory tak, abychom zajistili fungování škol, centra sociálních služeb a dalších. A které vám enormně ubírají z peněz, které byste jinak mohli investovat. S tím se musíme srovnat, výrazné úspory přinese např. předělání kotelen na úspornější zdroje.
A pak jsou to hlavně věci, které město nemůže ovlivnit, protože to není v jeho kompetenci. Máme třeba rozjednáno vybudování obchodního centra firmy Lidl, nicméně doba realizace se pohybuje v rozmezí 5 – 7 let.


Jaké jsou tedy plány rozvoje města?

V oblasti bydlení je to rozvoj v lokalitě Komenského a těší mě, že jsme získali dotaci 7,5 milionu Kč na vybudování infrastruktury. To stejné proběhne ve vzdálenější budoucnosti

v lokalitě Žlíbek. Máme rozparcelovány pozemky pro výstavbu rodinných domků a nejpozději na prosincovém zastupitelstvu předpokládám jejich prodeje. S tím souvisí intenzifikace čistírny odpadních vod, o kterou se budeme snažit za použití dotací.

V oblasti školství musíme vyřešit navýšení kapacity základní školy. V následujícím volebním období musí být hotový minimálně projekt.

Evergreenem je oprava náměstí. Rekonstrukce střední části začne letos a dokončena bude v příštím roce, západní část věřím do konce příštího volebního období. V roce 2023 bude taktéž dokončena velká rekonstrukce Základní umělecké školy.

Velkým projektem je lokalita ulice Družstevní na poli směrem k letišti. Tam máme zpracovanou územní studii, ze které bude nejdříve realizováno parkování pro bytovky. A začneme také okamžitě jednat o výstavbě supermarketu v této části.

Do konce září bychom měli mít hotový projekt cyklostezky na Písečnou, kterou napojíme na stávající cesty do Vísek a Kladorub.

Chceme také pokračovat v úpravách v zámeckém parku, zejména v oblasti bývalé zahrádkářské kolonie. Na zahrádkářskou tradici bychom zde chtěli navázat výsadbou ovocných stromů. Místním se tak otevře dosud nepřístupná část parku, která bude hezkým místem pro procházky, ale v budoucnu třeba i pro pořádání svateb. A jako bonus si budete moci sklidit ovoce, které se zde urodí. A to se dá třeba vypálit :-).

Musím přiznat, že hodně projektů je závislých na dotacích. Na druhou stranu jsme v uplynulém období byli v jejich získávání velmi úspěšní. Celkem jsme získali asi 20 milionů přímých dotací a přes 25 milionů ve vodohospodářské infrastruktuře placené Svazkem vodovodů a kanalizací. Díky tomu jsme mohli realizovat např. opravu ulice 9. května, rekonstrukci tělocvičen a školního hřiště, nákup nového hasičského auta, výměnu pouličního osvětlení za led světla, výsadbu alejí, nákup čističky od firmy Tylex. Věřím, že s dotacemi se nám bude dařit i v budoucnu.

 

Jakou kandidátku jste sestavili pro následující volební období?

Jsem přesvědčen, že velmi silnou a plnou osobností napříč profesním a společenským spektrem. Například ředitelka nemocnice MUDr. Královcová je neoddiskutovatelná osobnost města, radní Radek Musil a Daniela Ottová prokázali za svoje působení v Radě obrovskou erudici, Petr Stria kromě nesporných profesních kvalit jako předseda AFK Letovice zásadně posunul místní fotbalový klub po všech stránkách. A spousta dalších.

Komunální volby jsou právě o takovýchto osobnostech, které se dokáží domluvit a shodnout napříč politickými stranami a co si budeme namlouvat, drtivá většina kandidujících je z principu nezávislá. Považuji jako ocenění naší práce to, že se k nám v průběhu let připojují subjekty, které dříve kandidovaly samostatně.

 


A nějaké přání na závěr?

Aby Letovice byly přívětivým místem pro život, aby se zde dobře žilo všem lidem napříč generacemi. Abychom byli atraktivní i pro turisty, ať se k nám rádi vrací. To bych si přál a na tom chceme pracovat v dalších letech. 

PRO Letovice

V Letovicích dne 19. září 2022

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme