21. 4. 2021

V městské části Brno-Líšeň se vedly debaty o pojmenování nové ulice pro nově vzniklou výstavbu dle Regulačního plánu Kostelíček.

Pojmenování nových ulic se však řídí podle stanovených pravidel, které vychází ze zákonných norem. Ve statutárním městě Brně pak konkrétní pravidla stanovují tzv. Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně (dostupné zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/pravidla-a-postupy/zasady-tvorby-ulicniho-nazvoslovi-a-oznacovani-ulic-verejnych-prostranstvi-a-cislovani-budov-v-meste-brne/).

Zde stanovená pravidla říkají, že je možné ulice pojmenovat po starých místních názvech (Zelný trh), živé a neživé přírodě (ul. Květová), významných událostech (nám. 28. října), ale především po zesnulých osobnostech (ul. Smetanova, Milady Horákové atd.).

Existují pochopitelně další podmínky. Například název musí odpovídat zásadám jazykové správnosti a v městě Brně se nesmí vyskytovat dva stejné názvy ulic či veřejného prostranství. Právě stejné názvy ulic jsou pro Líšeň problematické.

Prakticky kohokoliv se v Líšni zeptáte, všichni se shodnou na tom, že nová ulice v Líšni by se měla jmenovat po někom, kdo z Líšně pocházel nebo je s Líšní úzce spjat. Takovou osobností je Josef Trávníček. V roce 2014 zesnulý národopisec a pedagog, který se o rozvoj a uchování kulturního dědictví Líšně zasadil jako nikdo jiný. Josef Trávníček byl a stále v Líšní je velice oblíbenou osobou a jeho odkaz je chován v úctě.

Zcela pochopitelně proto obyvatelé Líšně chtějí, aby taková osobnost byla zachována i v líšeňském místopisu.

V souladu s výše uvedenými pravidly však Pracovní skupina pro názvosloví města Brna vyjádřila obavu, že ulice s názvem „Josefa Trávníčka“ bude zaměnitelná s již existující ulicí Trávníčkovou v Brně-Zábrdovicích. Je tak možné, že Josef Trávníček se své nedočká. Ve hře jsou i další jména, které taktéž budí úctu, avšak neodpovídají přání Líšňáků.

I nadále se tak budeme snažit prosadit pojmenování ulice po Josefu Trávníčkovi. Věříme, že název bude možné oddělit od stávající ulice Trávníčkovy obdobně, jak je tomu v případě ulic Stejskalova a Marie Steyskalové, Cihelní a Cihlářská, Čejkovická a Čejkova a tak dále.

Jiří Svoboda, člen zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

V Brně dne 21. dubna 2021

Štítky
Osobnosti: Jiří Svoboda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme