Doležel: Jihomoravský kraj podporuje obnovu sokoloven i spolupráci se studenty

20. 9. 2019

Máme za sebou další jední jihomoravského zastupitelstva, rád bych se tedy zmínil o dvou skvělých věcech, které jsme na zastupitelstvu prosadili.

První z nich je mimořádná dotace ve výši 500 tisíc pro Sokol Přibyslavice na tvorbu projektové dokumentace k obnově jejich sokolovny. Přibyslavice jsou malá vesnička na hranici mezi Jihomoravským krajem a Vysočinou, o kterou nikdy nikdo moc nezavadil a kam se moc (zvlášť mladých) lidí nehrne. Kdysi dávno se ale místní nadchli pro Sokol a řekli si, že si tady postaví svoji sokolovnu. Pro stavbu sokolovny věnovali pozemek, stavební materiál věnovali ze svých kamenolomů, místní řemeslníci vyrobili trámy, okna, dveře a další. Ve vlastnoručně postavené sokolovně se pak nejen cvičilo, ale pořádaly se v ní plesy, hody, zábavy. Ze sokolovny se ale neradovali dlouho. Nejdřív přišli nacisti a pak komunisti a bylo po Sokole. Zkrátka stejně smutný příběh jako všude jinde. Dnes tam ale opět Sokol existuje a vede ho navíc parta mladých a nadšených lidí. V sokolovně tak cvičí místní děti i dospělí a sokolovna je stále jediným sportovním a kulturním centrem obce jako kdysi. Problematická minulost se ale výrazně podepsala na technickém stavu celé budovy. Ten je bohužel žalostný a místní Sokol nemá dostatek financí na to, aby z vlastních prostředků dokázal financovat jak projekt tak i samotnou rekonstrukci. Proto mám velikou radost z toho, že Jihomoravský kraj dnes schválil finance na projektovou dokumentaci, což je první a nezbytný krok k tomu, aby se budova dala do pořádku. Pokud totiž chceme zachraňovat naše tradice, podporovat věci, které mají smysl a snažit se i o to, aby mladí lidé neodcházeli z venkova nebo se do rodných obcí vraceli, musí zde mít dostatečně kvalitní zázemí. Jsem přesvědčený o tom, že právě Sokol je jednou z důležitých organizací, které v této souvislosti stojí za to podporovat.

Druhým včera schváleným projektem, který mně dělá radost, je spolupráce Jihomoravského kraje na projektu Fakulty architektury VUT v Brně, zaměřený na tvorbě manuálu k sokolské architektuře. Znamená to, že pokud bude Fakulta úspěšná a získá finance na projekt v rámci TA ČR ETA, dofinancuje Jihomoravský kraj projekt částkou 500 tisíc korun a do dvou let vznikne manuál pro všechny sokolské jednoty, jak přistupovat ke svému majetku, tedy jak citlivě rekonstruovat historické objekty nebo jak získávat finance na jejich obnovu.

Michal Doležel, člen zastupitelstva JMK, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost JMK

V Brně dne 20. září 2019

Štítky
Osobnosti: Michal Doležel