Aberl: Brno chystá jednotnou platformu pro veškerou komunikaci města s občany

rozhovor s Tomášem Aberlem pro časopis Moderní obec

17. 5. 2023

Vítězem soutěžní kategorie měst a městských částí se stal uvolněný člen Rady města Brna pro oblast informačních technologií a sportu Tomáš Aberl. Mimo jiné totiž v jihomoravské metropoli rozvinul projekt digitalizace poplatků za využívání městského systému odpadového hospodářství právnickými osobami, což magistrátu umožňuje přehledné spravovat poplatkovou povinnost.

Chtěli jsme vědět, co bylo nejsložitější při přípravě, zavedení a využívání tohoto projektu a jak se s tím na brněnském magistrátu vypořádali? A zeptali jsme se i na to, jak v Brně tento projekt chtějí případně dál ještě rozvinout?

Tomáš Aberl nám k tomu řekl: „Uvedený projekt je využíván ke správě poplatkové povinnosti právnických osob vlastnících nemovitosti na území města Brna, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Nelze jednoznačné definovat, co na něm bylo nejsložitéjší, jsou jednodušší požadavky, ale i ty složitější - a oboje jsou řešeny ať už v přípravné fázi projektu, při zavedení, nebo i po jeho spuštění. Další rozvoj bude záviset na požadavcích ze strany klíčových uživatelů projektu a platné legislativě. Aktuálně je ve vývoji nahlížení na osobní karty jednotlivých právnických osob a v budoucnosti chceme umožnit dálkové splnění ohIašovací povinnosti."

Tomáš Aberl byl v soutěži eOsobnost eGovernmentu 2023 oceněn i za podíl na zvyšování kybernetické bezpečnosti magistrátu a ochrany osobních údajů. Včem spočívají největší současná rizika pro kybernetickou bezpečnost úřadů územních samosprávných celků? ptali jsme se brněnského radního dále.

„Velkou změnou, která začala v minulém období - a já ji chci dotáhnout do konce, je oddělení řízení kybernetické bezpečnosti od provozního IT." konstatoval Tomáš Aberl. Podle jeho názoru se úřady územních samospráv v principu nepotýkají s jinými kybernetickými riziky než jakákoliv jiná společnost, zpracovávající velké množství osobních údajů.

„Největšími riziky tak zůstávají cílené pokusy o získání přístupů k vnitrním systémům -spear phishing, vishing. sociální inženýrství - ale také útoky, které se »jen« snaží znepřístupnit data úřadů a fungování systémů,“ upozornil Tomáš Abel a pokračoval: „Specifickým případem, který trápí hlavně municipality, je získávání pretextu k útoku přes veřejné dostupné informace nebo zneužitím informační povinnosti, kterou obcím ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím. Ani tady však nejde o nic jiného než o to, že útočník má jednodušší a legální způsob přístupu k informacím. které by jinak zjišťoval složitějšími metodami.“

Tomáš Aberl se podílí i na zřizování platformy, která bude sloužit pro veškerou komunikaci města s občany. „Je to zcela nový a velmi ambiciózní projekt, proto jsme ve fázi projektových příprav," podotkl městský radní. Jak dále uvedl, město Brno už teď nabízí řadu různých řešení a kanálů, které se zabývají informovaností o jihomoravské metropoli nebo nabízením různých služeb, ať už jde o vstupenky na kulturu, sport, nebo komunikaci s úřadem, dopravu, parkování, platbu za popelnice, nahlašování škod, různé aktuality atd.

„Naším cílem je tyto informace a aplikace sjednotit a přehledné je nabídnout lidem na jednom místě prostřednictvím jednotné městské mobilní aplikace. Vznikla by tak jednotná platforma integrující všechny naše důležité služby. Poradí vám, kam zajít, co si vyřídit, kde zaparkovat, jak zaplatit za služby nebo komunikovat s úřadem či kde najít přístup k aktualitám. Právě v jednotném, jednoduchém a jasném řešení vidím obrovský benefit, který velice usnadní život nejenom Brnanům, ale i turistům," vysvětlil Tomáš Aberl.

Také jemu jsme položili otázku, v čem vidí hlavní překážky pro plné rozvinutí digitalizace úřadů územních samosprávných celků tak, aby to mělo přínos nejen pro vnitřní fungování radnic, ale i pro občany?

„Problémy při digitalizaci služeb občanů i úřadů souvisejí s nekoordinací mezi rezortními agendovými informačními systémy (AIS) a v mnoha případech za nimi stojí i rigidní legislativa," odpověděl. „Dalším negativním vlivem jsou změny koncepce a podpory strategických projektů ICT podle volebních cyklů - viz nová agentura a přechod agendy z Ministerstva vnitra na ni bez kontinuity klíčových lidí a změny strategických projektů," dodal Tomáš Aberl.

Ivan Ryšavý

Moderní obec 5/2023

Štítky
Osobnosti: Tomáš Aberl
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme