Vitula: Podpora spolků má v Židlochovicích pevné místo

25. 5. 2018

Do kterých židlochovických spolků míří letošní dotace města? 

Město již řadu let poskytuje dotace většině spolků v Židlochovicích. Objem a účel finančních prostředků se v průběhu času různě proměňovaly, nicméně v současné době město rozděluje asi jeden a půl milionu korun. Jeden milion z toho jde na provoz spolků a půl milionu organizacím na provoz jimi vlastněných nemovitostí. Existuje i takzvaná „nepřímá podpora“, kdy například fotbalistům hradíme energie a vodu potřebnou na údržbu stadionu. Tedy dotace města míří do všech organizací, které si požádaly, a do letošního roku platila podmínka, že žadatelé musí pracovat s mládeží. 

Znamená to, že ta podmínka zmizela? Proč? 

Protože pro některé organizace, které jsou zaměřeny například na práci se seniory, je taková podmínka zcela logicky nesplnitelná. A vzhledem k tomu, že i tyto spolky jsou u nás poměrně aktivní, rozhodli jsme se letos toto pravidlo nepoužít. Přirozeně to vedlo k mírnému nárůstu počtu žádostí, ale naštěstí jsme měli v letošním roce v této oblasti mírnou rezervu, která nám umožnila ony žádosti pokrýt. Není to samozřejmě jediná podpora, neboť komunitní centrum u radnice, které se začne budovat letos v létě, bude zahrnovat prostory jak pro seniory, tak i pro matky s dětmi. 

Aktivních spolků je ve městě celá řada. Není s jejich agendou příliš velká administrativa? 

Naopak. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo udržet vyúčtování, které město požaduje po jednotlivých spolcích, na velmi jednoduché úrovni. V Židlochovicích se můžeme prakticky každý den přesvědčit, jak naše spolky fungují, proto jsem přesvědčen, že administrativa může být minimální. Členové, kteří tyto prospěšné aktivity vykonávají ve svém volném čase, tak nemusí ztrácet svůj drahocenný čas. Vezměte si například Školní atletický klub, který dosahuje velmi dobrých výsledků. Kromě mnoha nezbytných hodin atletického tréninku pečuje také o víc než jen o prostý sportovní výkon. Vede děti k cílevědomosti, pravidelné snaze a pracovitosti, což rovněž vyžaduje svůj čas a prostor. 

Když uvážíme velikost našeho města, máme spolků hodně, málo nebo tak akorát? 

Na to, že Židlochovice jsou malé městečko, je zde spolků poměrně dost. Počínaje velkými organizacemi, jako je Sokol, až po malé spolky, jako je například Robátko. Jsem tomu ovšem přirozeně velmi rád. Ukazuje to na ochotu lidí angažovat se a ve svém volném čase dělat věci ve prospěch ostatních. To, že můžeme z pokladny města na tyto věci přispět, je jen malou splátkou za všechen ten čas, který lidé svému městu věnují. 

Zmínil jste výstavbu komunitního centra, bude město budovat i nějakou další volnočasovou infrastrukturu? 

Ve městě již vlastně existuje více takovýchto zařízení. O některých se ví hodně, to je již zmíněná sokolovna či orlovna. O jiných se ví méně, například je pro veřejnost k dispozici školní hřiště na Tyršově, podporujeme dlouhodobě provoz a výstavbu cyklostezek a nesmíme zapomenout ani na fotbalový stadion s přilehlou dráhou pro modeláře. Stadion chceme dále rozvíjet i pro širší využití, a také proto nyní hledáme odborného projektanta na sportovní infrastruktury. I zde se opíráme o aktivitu občanů, prvotní návrh totiž vzešel od našeho fotbalového klubu. Snad je patrné, že občanský život města je pro radu města prioritou a jsme vždy připraveni jej v maximální výši podporovat. 

RegionZidlochovicko.cz

V Židlochovicích dne 25. května 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme